Egzamin policyjnych „misjonarzy”. Najlepsi pojadą na Bałkany [ZDJĘCIA]

Policjanci, którzy kandydują do służby w ramach misji stabilizacyjnej EULEX w Kosowie przystąpili do egzaminów kwalifikacyjnych, które odbywają się w Szkole Policji w Słupsku. Funkcjonariusze, którzy uzyskają najlepsze wyniki pełnić będą służbę w ramach XXVII zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji stacjonującej w Kosowskiej Mitrovicy.

Jest to już trzecia i ostatnia część postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na policyjnych „misjonarzy”. Każdy policjantów uzyskał wcześniej zgodę komendanta garnizonu, w którym pełni służbę oraz pozytywny wynik rozmowy z psychologiem.

LICZY SIĘ NIE TYLKO SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA

W ramach etapu przeprowadzanego w Szkołach Policji, każdy z policjantów przystępuje do testu sprawności fizycznej, uczestniczy w wywiadzie lekarskim i przeprowadza indywidualną rozmowę z zespołem kwalifikacyjnym, w skład którego wchodzi dowódca jednostki, zastępca dowódcy oraz przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, które organizuje i nadzoruje cały proces doboru policjantów do służby na misjach poza granicami kraju.

DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 100 POLICJANTÓW

W egzaminach uczestniczy prawie 100 policjantów z garnizonu kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz Szkół Policji w Słupsku i Pile. Policjantki i policjanci, którzy uzyskają najlepsze wyniki, wejdą w skład XXVII zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowskiej Mitrovicy. Dowódcą Jednostki jest podinspektor Michał Kocot, a jego zastępcą podinspektor Paweł Pawłowski.

NA BAŁKANACH POLACY PEŁNIĄ SŁUŻBĘ OD ĆWIERĆ WIEKU

Policjanci, którzy wejdą w skład jednostki, już w połowie marca rozpoczną w słupskiej Szkole Policji miesięczne szkolenie, w czasie którego będą ćwiczyli procedury obowiązujące na misjach. Na Bałkanach policyjni „misjonarze” z Polski pełnią służbę już od ćwierć wieku.

Mat. pras./puch

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj