Gdańsk pójdzie w ślady Wejherowa? „Oszczędność dla rodziców 100 zł miesięcznie, nie będzie zmartwień o bilety”

Ponad 3 tys. podpisów zebrali działacze stowarzyszenia Lepszy Gdańsk oraz Inicjatywy Polskiej pod petycją na rzecz bezpłatnej komunikacji dla uczniów gdańskich szkół. We wtorek złożyli ją oraz projekt uchwały w tej sprawie w urzędzie miasta.

Aktywiści podpisy zbierali od czerwca w różnych częściach Gdańska. Wspierani byli przez m.in. ugrupowanie Zieloni czy Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Teraz decyzja leży po stronie gdańskich radnych. Jeżeli petycja oraz podpisy zostaną zweryfikowane pozytywnie, projekt uchwały powinien trafić pod głosowanie Rady Miasta Gdańska na początku przyszłego roku. Zakłada on, że bezpłatnie z komunikacji miejskiej korzystaliby uczniowie gdańskich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych (do momentu ich wygaszenia). Dotyczyłoby to również tych uczniów, którzy nie mieszkają w Gdańsku, ale uczą się w gdańskich szkołach. Wystarczyłaby tylko legitymacja szkolna.

„LICZYMY NA DEBATĘ”

Inicjatorzy akcji podają przykłady innych polskich miast, w których wprowadzono już takie rozwiązania. To m.in. Warszawa, Kraków, Kościerzyna (w której przejazdy miejskimi autobusami są bezpłatne dla wszystkich pasażerów) a od wtorku także Wejherowo, w którym stosowną uchwałę w tej sprawie przegłosowano krótko po prezentacji projektu autorstwa Lepszego Gdańska i Inicjatywy Polskiej. Aktywiści liczą, że miejscy radni pochylą się nad ich projektem. – To powinien być bodziec do rozmowy o komunikacji miejskiej i o mieście. Jakie powinny być jego priorytety i na co powinniśmy wydawać pieniądze. Potrzebna jest też dyskusja o naszej lokalnej demokracji. Mamy nadzieję, że nasz projekt zostanie rozważony przez wszystkie opcje w radzie miasta, czyli PO i PiS. Apelujemy, aby bardzo poważnie to rozważono – mówi Jędrzej Włodarczyk ze stowarzyszenia Lepszy Gdańsk. – Zaprosimy oba kluby radnych do publicznej, otwartej na temat naszego projektu. Liczymy, że od przyszłego roku Gdańsk będzie miał bezpłatną komunikację miejską dla najmłodszych mieszkańców.

Piotr Bauć z Inicjatywy Polskiej zwrócił uwagę, że bezpłatną komunikację miejską dla uczniów w Warszawie wprowadzono dzięki działaniom warszawskiej radnej z jego ugrupowania Pauliny Piechny-Więckiewicz. – To będzie dla rodzin zastrzyk pieniądza. Dla rodziców dwójki dzieci może to być oszczędność 100 zł miesięcznie. Nie będzie zmartwień o bilety – mówi działacz Inicjatywy Polskiej.

„DOBRA KAMPANIA PROMOCYJNA DLA MIASTA”

Zdaniem autorów projektu miasto nie powinno mieć problemu z wprowadzeniem go w życie. – Miasto Gdańsk jest dużym, bogatym miastem, które ma ponad 3 mld. budżetu. Jeżeli urzędnicy pytają, skąd jak to sfinansować odpowiadam: „Drodzy urzędnicy, to jest tylko ok. 3. mln. zł w skali roku” – mówi Jędrzej Włodarczyk. – Miasto wydaje rocznie ok. 10 mln. zł na sprawy marketingowo-promocyjne. To wszystko jest bardzo ważne i dobre, natomiast wydaje nam się, że Gdańsk nie jest w niebezpieczeństwie finansowym i może finansować takie projekty, a gdyby przeznaczyć na to część środków idących na kwestie marketingowe, to byłaby to lepsza akcja promocyjna dla miasta niż niejedna kampania czy reklama – tłumaczy radny dzielnicy Gdańsk Siedlce.

W dniu prezentacji projektu w Gdańsku uchwała w podobnym kształcie została przegłosowana w Wejherowie. Od przyszłego roku dzieci uczące się w Wejherowskich szkołach, czyli również te mieszkające w Luzinie czy w Redzie, będą mogły korzystać z autobusów wejherowskiego MZK za okazaniem legitymacji i elektronicznej karty MZK.

 

Projekt uchwały „Dzieciaki bez biletów”

UCHWAŁA Nr ………/……../17

Rady Miasta Gdańska

z dnia ……………. 2017 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Nr XXXV/988/09

Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych.

§ 1

1. § 5 ust. 15 punkt 1) wykreśla się: „podstawowych, gimnazjów”,
2. § 5 ust. 15: wykreśla się punkt 3),
3. § 7 ust. 1 punkt 2) otrzymuje brzmienie: „dzieci do lat 7, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów – na podstawie legitymacji szkolnej, której wzór określa załącznik nr 2 (wzór nr 66) do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 97, poz. 624) lub legitymacji szkolnej, której wzór określa załącznik nr 1 (wzór 60 i 61) do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz.377),
4. § 7 ust. 1 wykreśla się punkt 8)
5. § 7 ust. 2 punkt 1) wykreśla się: „podstawowych, gimnazjów”,
6. § 7 ust. 2: wykreśla się punkt 3).

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w prasie lokalnej.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje od dnia 01 września 2017 roku.

Rafał Mrowicki
Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj