Można już zameldować się przez Internet. Wystarczy jeden formularz

Od 1 stycznia każdy ma możliwość zameldowania się przez Internet, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. W poniedziałek weszła w życie nowela ustawy o ewidencji ludności, która porządkuje również przepisy związane z nadawaniem numeru PESEL cudzoziemcom. Ustawa zakłada także rezygnację z – planowanej wcześniej od 1 stycznia 2018 r. – likwidacji obowiązku meldunkowego. Jak wskazuje MSWiA pozostawienie obowiązku meldunkowego jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obowiązków administracji publicznej, związanych z głosowaniem w wyborach oraz realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, tj. emerytur, rent, dodatków, opieki społecznej, ubezpieczeń społecznych. 

„Wiedza o liczbie i strukturze mieszkańców pozyskiwana w oparciu o dane wynikające z ewidencji ludności ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia opieki żłobkowej, przedszkolnej, miejsc w szkołach, planowania obwodów szkolnych. Informacja o liczbie mieszkańców wpływa na obliczanie liczby radnych, a także ma istotne znaczenie w kontekście przeprowadzania referendum lokalnego” – podkreślono w uzasadnieniu do ustawy. 

SKRÓCONE PROCEDURY

Celem ustawy jest również uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych przepisów, związanych z nadawaniem numeru PESEL cudzoziemcom. Po zmianach mają go dostawać wszyscy cudzoziemcy, meldujący się na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski. 

„Efektem zaproponowanych regulacji w tym zakresie będzie gromadzenie informacji o wszystkich cudzoziemcach, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na czas pobytu, w centralnym rejestrze PESEL” – napisano. 

Zmiany mają także umożliwić uzyskanie numeru PESEL przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego. Obecnie, obywatele polscy, mieszkający w Polsce, którzy nie mają numeru PESEL, a chcą otrzymać dowód osobisty, muszą w pierwszej kolejności ubiegać się o numer PESEL, składając wniosek do gminy, a dopiero potem wnioskować o wydanie dowodu osobistego. 

WYSTARCZY SKAN

Ustawa wprowadza także zmiany w formularzu meldunkowym, pozwalające na zameldowanie na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego; tak samo na zameldowanie na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego, przy użyciu jednego formularza. Nowe przepisy dopuszczają także możliwość dołączenia skanu dokumentów w przypadku, gdy zameldowanie następuje w formie elektronicznej, a wnioskujący nie może uzyskać niezbędnych dokumentów np. tytułu prawnego do lokalu, w postaci dokumentu elektronicznego.

PAP/mk

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj