Szkolenia, pomoc i niemałe pieniądze. Jak może pomóc PFRON? [ROZMOWA]

Nawet 2400 złotych – tyle dofinansowania do wynagrodzenia może otrzymać od PFRON osoba niepełnosprawna, zatrudniona w firmie na umowę o pracę. O to, na co jeszcze fundusz przekaże środki w 2018 roku, zapytaliśmy Dariusza Majorka – dyrektora pomorskiego oddziału.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera finansowo ich aktywizację zawodową i kładzie nacisk na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Dla funduszu najważniejsze jest dążenie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku pracy. Na terenie kraju wydatki na dofinansowanie do wynagrodzeń przekraczają 3 miliardy złotych. Na Pomorzu wsparcie trafia aż do 3 tysięcy pracodawców i ponad 213 tysięcy pracowników zatrudnionych w różnych firmach na umowę o pracę.

PIENIĄDZE NA REHABILITACJĘ SPOŁECZNĄ

PFRON finansuje również szkolenia dla osób niepełnosprawnych. – Są to środki, które przekazujemy corocznie do samorządów powiatowych – mówi Dariusz Majorek, dyrektor pomorskiego oddziału PFRON-u. – Dokonaliśmy podziału środków dla wszystkich powiatów w kraju. Przeznaczamy je na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym na różne szkolenia – dodaje. Pracodawcy mają także możliwość zgłoszenia się po dofinansowanie do przystosowania miejsc dla osób niepełnosprawnych.

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW

Jeśli chodzi o dofinansowanie zarobków dla osób niepełnosprawnych, nie powinno ono przekraczać 75 procent wynagrodzenia brutto. – Zwracamy uwagę na to, aby pracodawca wypłacał pracownikowi wynagrodzenie na rachunek bankowy pracownika – mówi dyrektor. – Musimy mieć pewność, że wsparcie finansowe ze środków publicznych trafiło do osoby zatrudnionej. Finansowanie wynagrodzeń funkcjonuje jako mechanizm wsparcia. Jest pomocą dla pracodawcy, ale powinno się to przekładać na stabilność wypłaty pracownika – tłumaczy. Osoby niepełnosprawne zatrudnia się w różnych miejscach, między innymi usługowych i produkcyjnych. – Naszym zdaniem niewystarczająca ilość niepełnosprawnych pracuje w samorządach i administracji publicznej. Warto ich zatrudniać, ponieważ są to bardzo dobrzy pracownicy z coraz wyższym poziomem wykształcenia – dodaje.

Kwoty dofinansowań do wynagrodzeń dla rynku otwartego:
Lekki stopień niepełnosprawności – 450 złotych
Umiarkowany stopień niepełnosprawności – 1125 złotych
Znaczny stopień niepełnosprawności – 1800 złotych

Kwoty dofinansowań dla rynku otwartego (schorzenia specjalne):
Lekki stopień niepełnosprawności -1050 złotych
Umiarkowany stopień niepełnosprawności – 1725 złotych
Znaczny stopień niepełnosprawności – 2400 złotych

OGRANICZENIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

W ramach programu wyrównywania różnić między regionami możliwe jest także uzyskanie dofinansowania do likwidowania barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych, ale nie tylko. – Instytucje prywatne, przedsiębiorcy i organizacje samorządowe, mogą składać wnioski do samorządów województwa o dofinansowanie do szeroko rozumianych robót budowlanych – mówi Majorek. PFRON stara się poprzez szerzenie standardów dostępności udogodnień promować efektywność i wysoki poziom rozwiązań.

Patrycja Oryl

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj