Płatna rezerwacja miejsca na rower w pociągach na linii PKM? Rowerzyści oburzeni, wicemarszałek województwa odpowiada

To działanie przeciwko podróżnym – tak rowerzyści komentują pomysł urzędników, by od soboty rowery w pociągach na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej mogły być przewożone jedynie na podstawie rezerwacji. Dodatkowo, w każdym ze składów przewieźć będzie można jedynie sześć jednośladów. – Problem rozwiąże dopiero elektryfikacja linii i większe pociągi – odpowiada wicemarszałek województwa Pomorskiego Ryszard Świlski. Jak mówi Roger Jackowski z „Rowerowej Metropolii”, samorządowcy z błędnej decyzji powinni się czym prędzej wycofać.

– To odstraszanie podróżnych wprowadzaniem jakiejś enigmatycznej opłaty rezerwacyjnej na rower. Powinni dopuścić przewóz rowerów pod opieką podróżnych w takiej liczbie, w jakiej jest możliwe rozmieszczenie w danym kursie. Oczywiście jeśli jest przepełnienie, priorytet powinni mieć pasażerowie bez rowerów czy pasażerowie na wózkach. Takie zasady obowiązują u większości przewoźników.

POTRZEBA WIĘCEJ POCIĄGÓW

Problem rozwiąże dopiero elektryfikacja linii i większe pociągi – przyznaje wicemarszałek województwa Pomorskiego Ryszard Świlski.

– Antidotum na całe zło byłoby jedno: więcej składów pociągów z większą przestrzenią dla rowerów. Takiego rozwiązania nie mamy. Nie posiadamy większej liczby pojazdów, które moglibyśmy wprowadzić na tory. Po drugie, nie wszystkie są przygotowane tak jak powinny do przewozu rowerów – dodaje.

3 ZŁOTE ZA JEDNORAZOWĄ REZERWACJĘ

Jednorazowa rezerwacja dla roweru kosztować będzie trzy złote, miesięczna 30. Można będzie ją kupić dopiero po zakupie biletu. Jak przyznają kolejarze, na początek miejsce dla jednośladu zarezerwować będzie można jedynie u konduktora lub w kasie. W niedalekiej przyszłości także w usłudze SkyCash i w internecie.

Poniżej publikujemy pełne oświadczenie Rowerowej Metropolii:

W związku ze zmianą zasad przewozu rowerów na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (wprowadzeniem odpłatności za przewóz roweru pod eufemistyczną nazwą „płatnej rezerwacji miejsca dla roweru”), kampania Rowerowa Metropolia przekazuje swoje jednoznacznie krytyczne stanowisko względem powyższej decyzji podjętej przez Zarząd Województwa Pomorskiego, jako organizatora przewozów na linii PKM.

Wprowadzenie odpłatności za przewóz rowerów, rzekomo służące „rozwiązaniu problemu nadmiaru pasażerów z rowerami w stosunku do możliwości przewozowych taboru”, to tak naprawdę nieudolna próba rozwiązania nieistniejącego problemu, który stworzyli sami zarządzający linią PKM, wprowadzając regulamin przewozu rowerów, ograniczający ich liczbę do liczby haków zamontowanych w szynobusach (6 szt.). Jak wiadomo z informacji udostępnionych przez Urząd Transportu Kolejowego, w żadnych przepisach prawa nie ma wymogu stosowania takiego regulaminu ani takich ograniczeń w przewozie rowerów, zaś ich liczba oraz zasady przewozu mogą być ustalone przez przewoźnika niezależnie od liczby haków.

Wprowadzane zmiany obniżają atrakcyjność PKM dla pasażerów oraz wskazują na brak woli działań władz województwa na rzecz przyciągania pasażerów do nowej linii, która – oględnie mówiąc – nie poraża frekwencją, zwłaszcza w stosunku do nakładów poniesionych na jej budowę. Z przykrością musimy stwierdzić, że wprowadzenie opłat i restrykcji rezerwacyjnych w przewozie rowerów dusi popyt na usługi transportu publicznego, co zwłaszcza w ruchu codziennym i aglomeracyjnym jest nie do pogodzenia z celem działania linii PKM oraz celami projektów i strategii transportowych, realizowanych wokół sieci PKM, przy współudziale środków publicznych, w tym środków pomocowych UE.

Odnosimy się także krytycznie do zapowiedzi zwiększania liczby miejsc do przewozu rowerów poprzez ewentualny montaż dodatkowych haków w wagonach PKM. Tak jak wielokrotnie informowaliśmy władze województwa oraz przewoźników transportu publicznego, w ruchu o charakterze podmiejskim oraz w komunikacji miejskiej, haki nie są bezpiecznym i rekomendowanym rozwiązaniem do przewozu rowerów. Ich stosowanie dyskryminuje osoby słabsze i z ograniczeniami ruchowymi, stwarza niebezpieczne sytuacje podczas manewrów wieszania i zdejmowania rowerów w niestabilnym pojeździe w ruchu, a także wyklucza pewne typy konstrukcji rowerów. Dlatego też haki należy traktować jako rozwiązanie dopuszczalne warunkowo, wyłącznie na liniach dalekobieżnych, przy zapewnieniu asysty personelu dla podróżnych z rowerami.

W związku z powyższym wzywamy Zarząd Województwa Pomorskiego do wycofania się z decyzji o wprowadzeniu odpłatności za przewóz rowerów na linii PKM, oraz podjęcia działań służących poprawie obsługi podróżnych w PKM poprzez:

1. Sezonowe dołączanie do wybranych (i oznakowanych w rozkładzie jazdy) kursów porannych, popołudniowych i wieczornych a zwłaszcza weekendowych, wagonu rowerowego, lub co najmniej wzmacnianie porannych i wieczornych kursów weekendowych dodatkowym szynobusem.

2. Wprowadzenie do regulaminu przewozów zapisu o możliwości przewozu roweru pod warunkiem dostatecznej ilości miejsca, z priorytetem dla przewozu osób, osób z wózkami dziecięcymi i inwalidów na wózkach, a następnie osób z rowerami. Oceny ilości miejsca będzie dokonywał kierownik pociągu i będzie mógł wyprosić rowerzystów ale tylko w sytuacji zatłoczenia i braku miejsca dla pasażerów (należy to czytelnie opisać w regulaminie oraz w pojazdach). W sytuacji wyproszenia z pojazdu wprowadzić obowiązek wystawiania podróżnemu formularza odmowy przewozu uprawniającego do zwrotu 100% sumy pieniędzy za bilet.

3. Dopuszczenie przewozu rowerów pod opieką podróżnego, bez konieczności umieszczania ich na hakach. Docelowo: zdemontowanie haków i zastąpienie ich wydzielonymi miejscami przy bokach wagonów, z poręczami (i ew. zamontowanymi pasami, gumami) do przymocowywania rowerów lub ergonomicznymi stojakami w podłodze.

4. Przy przetargach na nowy tabor (zarówno PKM jak i SKM jak i PR) wprowadzenie zapisów o wydzieleniu odpowiedniej ilości przestrzeni do przewozu wózków, rowerów, osób na wózkach, wyliczonej na podstawie szacunków i konsultacji z mieszkańcami i organizacjami skupiającymi użytkowników. Przewóz rowerów powinien być oparty o stojaki w podłodze oraz zapinanie rowerów pasami do boków wagonu w wydzielonych miejscach. Nowy tabor PKM powinien być dostosowany także do turystycznego zapotrzebowania na przewozy rowerów.

5. Przeszkolenie personelu firmy SKM z zachowania kultury wobec pasażerów (wielokrotnie powtarzające się sytuacje niekulturalnego zachowania pracowników przewoźnika wskazują na problemy w zakresie komunikacji i w podejściu do klientów – podróżnych).

Koordynatorzy Kampanii „Rowerowa Metropolia”

Roger Jackowski
Michał Błaut

Sebastian Kwiatkowski/mich

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj