Wojewoda odwołuje się od wyroku sądu w sprawie dekomunizacji gdańskich nazw ulic

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich złożył skargi kasacyjne od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie dekomunizacji gdańskich ulic – poinformowała rzecznik wojewody pomorskiego Małgorzata Sworobowicz. Skargi rozpatrzy teraz Naczelny Sąd Administracyjny.
29 marca sąd uchylił zarządzenia zastępcze wojewody zmieniające nazwy siedmiu gdańskich ulic, które Instytut Pamięci Narodowej wskazał do dekomunizacji. Chodzi między innymi o ulicę Dąbrowszczaków na Przymorzu, która decyzją wojewody zmieniła nazwę na Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dariusz Drelich podjął działania ponieważ w ustawowym terminie z nakazu dekomunizacji nie wywiązała się rada miasta.

 
SKARGI PREZYDENTA

W styczniu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, uprawniony uchwałą radnych, zaskarżył decyzje zastępcze wojewody. Siedem skarg prezydenta na decyzje wojewody oceniały dwa składy sędziowskie. Oba były zgodne co do wyroków i ich uzasadnień. Zdaniem sądu wojewoda decyzjami zastępczymi naruszył uprawnienia samorządu. Swoje działania wojewoda uzasadniał jednak wymogami ustawy dekomunizacyjnej.

 
Jeszcze w dniu ogłoszenia wyroków prezydent Paweł Adamowicz nakazał zmianę tablic z nazwami ulic, choć zdaniem sądu było to działanie przedwczesne.

NOWE NAZWY

Gdański Instytut Pamięci Narodowej wytypował do dekomunizacji 7 ulic. Decyzją wojewody ulica Dąbrowszczaków zmieniła nazwę na prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Mariana Buczka na Jana Styp-Rekowskiego (działacza narodowego, więźnia obozów koncentracyjnych), Wincentego Pstrowskiego na Henryka Lenarciaka (działacza „S” w gdańskiej stoczni i inicjatora budowy Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku), Leona Kruczkowskiego na Ignacego Matuszewskiego (ministra skarbu w II Rzeczpospolitej i żołnierza), Stanisława Sołdka na Kazimierza Szołocha (działacza „S” w gdańskiej stoczni), Józefa Wassowskiego na Anny Walentynowicz, a Franciszka Zubrzyckiego na Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. Zaczęły one obowiązywać pod koniec grudnia.

Rafał Mrowicki
Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj