6 osuwisk na Biskupiej Górce. Trwają tam prace zabezpieczające i wyłoniono kolejnego wykonawcę

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska właśnie wybrała kolejnego wykonawcę prac na Biskupiej Górce. Od około dwóch lat trwają tam prace związane z zabezpieczeniem osuwisk skarpy. Ze względu na bardzo duży teren, na którym wyznaczono potencjalne zagrożenie osunięcia ziemi, roboty podzielono na kilka etapów.

Skarpy zostaną zabezpieczone w pobliżu ulic: Na Stoku, Pohulanka i Biskupia. Jak podkreślają przedstawiciele DRMG, obszar zagrożony ruchami masowymi wymaga podjęcia niezwłocznych działań.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE

– W tym celu przyjęto rozwiązanie projektowe polegające na uporządkowaniu terenu, budowie konstrukcji oporowych, regulacji stosunków wodnych, wykonaniu zabudowy biologicznej oraz założeniu sieci monitoringu do obserwacji przemieszczeń i ich prędkości. Tylko tak przedstawione kompleksowe rozwiązanie zwiększy stateczność skarp, nie zagrażając bezpieczeństwu konstrukcji zabudowy u podnóża, a także zycia i zdrowia mieszkańców – tłumaczy Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, które koordynuje zadanie.

KOLEJNY ETAP PRAC

Właśnie rozstrzygnięto przetarg na realizację dwóch etapów prac. Pierwszy z nich dotyczy skarpy w okolicy ul. Pohulanka i Na Stoku. Drugi – terenu w pobliżu ul. Biskupiej. W ramach inwestycji zbudowana zostanie przypora gruntowa wraz ze studniami. Skarpy zostaną zabezpieczone specjalnymi gwoździami. Wykonany zostanie także drenaż z odpływem prowadzącym do nowo powstałych studni. CzĘść skarp zostanie wzmocniona i obudowana. Ponadto założony zostanie monitoring geodezyjny, który wskazywać będzie stan skarp. Pojawi się też nowa zieleń. Aby przystąpić do zabezpieczenia osuwisk, niezbędna będzie także rozbiórka pustostanu przy ul. Na Stoku i sąsiadującej niskiej zabudowy: obiektu gospodarczego oraz garaży.

WYKONAWCA

Przetarg na wykonanie tych prac wygrała firma Eurovia Polska S.A., która złożyła ofertę na blisko 4,87 mln złotych. Była to jedyna oferta, jaka wpłynęła w tym postępowaniu. W związku z tym, że na inwestycję zabezpieczono w miejskim budżecie 3,95 mln złotych, władze Gdańska zdecydowały o dołożeniu środków na jej realizację. Wkrótce zostanie podpisana umowa. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania zadania do 15 listopada 2019 roku.

6 OSUWISK

Wzmacnianie skarpy Biskupiej Górki podzielono na kilka etapów. Projekt prac przeciwosuwiskowych został wykonany na podstawie danych zebranych w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej przygotowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny. Na Biskupiej Górce wskazano sześć takich osuwisk. W pierwszym etapie odciążono najwyższą część, czyli koronę, w następnym stok zabezpieczono gwoździami gruntowymi, a ostatnim etapem prac było podparcie podnóża skarpy ścianami oporowymi, wkomponowanymi w okoliczną architekturę. Prace wykonywane były ręcznie bądź przy użyciu lekkiego sprzętu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało miastu dotację na realizację tego projektu w wysokości ponad 6,6 mln złotych. Całkowity koszt umocnienia skarp na Biskupiej Górce szacowany jest na ponad 20 mln zł (ile konkretnie wyniesie, okaże się po przeprowadzeniu wszystkich przetargów).

oprac. pOr

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj