Jako uniwersytet po raz drugi, jako uczelnia morska po raz setny. UMG zainaugurował nowy rok akademicki

Uroczystości odbyły się w pobliżu Daru Młodzieży. Był meldunek, podniesienie flagi, ślubowanie i przemówienia. Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu rektor uniwersytetu prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, uczelnia w nowym roku akademickim będzie silniejsza – to dzięki przyłączeniu Instytutu Morskiego w Gdańsku.

– Jako silny ośrodek mamy szanse na umocnienie pozycji w prowadzeniu projektów badawczych dla biznesu oraz wzmocnienie pozycji najważniejszego ośrodka edukacji morskiej w Polsce i w Europie. Razem mamy dostęp do większych środków finansowych, razem możemy zdobyć wyższe kategorie naukowe.

NAJWIĘKSZA UCZELNIA MORSKA W POLSCE

UMG dostosował się do wymogów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zatwierdził nowy statut i regulaminy, powołał Radę Uczelni i Szkołę Doktorską, zmodyfikował strukturę organizacyjną uczelni.

Uniwersytet Morski w Gdyni jest największą uczelnią morską w Polsce i jedną z większych w Europie. Kształci przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej. Studenci uczą się tu na 4 wydziałach, 9 kierunkach i 42 specjalnościach.

W uroczystościach wzięli też udział między innymi doradca prezydenta RP Piotr Karczewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski i podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zaruski.

Aleksandra Nietopiel/pOr

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj