Minister Gróbarczyk do właścicieli kutrów wędkarskich: proszę o rozsądek, bo wsparcie rządu jest znacznie większe niż w innych branżach

Władze odpowiedziały na protesty rybaków rekreacyjnych, tłumacząc, że od kilku lat wspierają ich branżę, znacząco obniżając koszty jej funkcjonowania. W związku z zakazem połowu dorsza oraz stanem epidemii, wypłaconych zostanie 20 milionów złotych, czyli ok. 200 tysięcy złotych dla przedsiębiorcy. Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, zaapelował do właścicieli kutrów wędkarskich o rozsądek, ponieważ otrzymają znacznie większe wsparcie niż inne branże.

– W mediach pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji o tym, że rząd nie wspiera branży morskiego wędkarstwa rekreacyjnego. Od 2015 roku podjęliśmy szereg działań, obniżających koszty funkcjonowania wielu armatorom – mówi minister Gróbarczyk. Dodaje, że wcześniej opłaty za wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów rekreacyjnych ze statków wynosiły 3000 złotych, obecnie stawka wynosi 42 złote.

STAWKA VAT I OPŁATY PORTOWE ZNACZĄCO OBNIŻONE

Rząd ponadto obniżył z 23 do 8 proc. stawkę VAT za usługi w zakresie rejsów wędkarskich. A wychodząc naprzeciw problemom, przed jakimi pozostawiła branżę Komisja Europejska, ograniczając połowy rekreacyjne bez stosownej ochrony finansowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zainicjowało od 1 stycznia 2020 roku obniżenie o 90 proc. opłat, które armatorzy kutrów wędkarskich płacą w portach urzędu morskiego.

PORTY NIE CHCĄ SIĘ SOLIDARYZOWAĆ

– Zwróciliśmy się również do portów, należących do jednostek samorządu terytorialnego, o przyjęcie tożsamych rozwiązań, ale niestety, pomimo apelu, zarządy portów samorządowych nie zareagowały lub odmówiły obniżenia kosztów, a tym samym zignorowały trudną sytuację, w której znaleźli się poszkodowani przedsiębiorcy, w dużej mierze ich dotychczasowi kontrahenci – komentuje minister Gróbarczyk.

ZGŁOSZONO PROBLEM, TRZEBA CZEKAĆ

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) organizatorzy rejsów wędkarskich nie są rybakami i w związku z tym nie kwalifikują się do wsparcia z tego funduszu oraz opracowanego na jego podstawie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. D

latego też przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na spotkaniach grup roboczych Rady UE oraz Komisji Europejskiej systematycznie zgłaszają potrzebę zmiany wspomnianego rozporządzenia tak, aby umożliwić armatorom statków, z których prowadzone jest rybołówstwo rekreacyjne przez wędkarzy, dostęp do środków z funduszu. Ostatecznie decyzją Kancelarii Prezesa Rady Ministrów armatorzy ci zostali uwzględnieni w projektowanej zmianie programu. Jeżeli zaakceptuje to Komisja Europejska, do branży rybołówstwa rekreacyjnego niezwłocznie skierowane zostaną środki finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

DODATKOWE WSPARCIE Z POWODU KORONAWIRUSA

Niezależnie od powyższego, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zgłoszono postulat, umożliwiający ministrowi gospodarki morskiej przeznaczenie środków, którymi dysponuje w budżecie państwa, na wsparcie właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, w przypadku gdy wykonywana przez nich działalność nie może być kontynuowana w następstwie wystąpienia COVID-19. Wysokość tej pomocy to 20 milionów złotych. Każdy armator otrzyma ok. 200 tysięcy złotych za przystosowanie do wykonywania działalności innej niż wskazana w art. 5 pkt 9 lit c ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie morskim lub zaprzestanie działalności i złomowanie jednostki.


MGMiŻŚ/am

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj