Elbląg drugim miastem w Polsce, które stworzy Centrum Usług Społecznych. Pilotażowy program w całości finansuje rząd

Elbląg otrzymał 2,5 miliona złotych na stworzenie Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. To pilotażowy projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który realizowany będzie w 30 samorządach w Polsce.


– Centrum będzie służyć rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Docelowo – pełna koordynacja i informacja o usługach społecznych w jednym miejscu z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy, nie tylko dotychczasowych podopiecznych pomocy społecznej – mówiła podczas podpisywania umowy z samorządem elbląskim minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

100 MILIONÓW NA CENTRA W CAŁEJ POLSCE

Zgodnie z założeniem podobne centra powstaną w 30 samorządach w całym kraju. Koszt to 100 milionów złotych. Elbląg jest drugim po Koszalinie miastem, z którym podpisano już umowę. Pilotaż będzie prowadzony przez trzy lata.

100 PROC. FINANSOWANIA RZĄDU

– Centrum powstanie na bazie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i – co ważne – będzie służył wszystkim mieszkańcom. Co mnie szczególnie cieszy, w całości finansowany jest ze środków rządowych, bez wkładu miasta – wskazywał wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Projekt zakłada wypracowanie modelu rozwoju i integracji usług społecznych użyteczności publicznej z uwzględnieniem możliwości zlecania świadczenia usług społecznych lokalnym organizacjom pozarządowym. W ramach zadania przeprowadzona też zostanie diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych z uwzględnieniem konsultacji z mieszkańcami.

W Centrum Usług Społecznych będą prowadzone także działania ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej poprzez realizację zadań o charakterze samopomocowym, wolontaryjnym i wsparcia sąsiedzkiego.

 

Marek Nowosad/am

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj