Chcą, żeby w każdej szkole był psycholog. Obywatelska inicjatywa Fundacji na rzecz Praw Ucznia

Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia psychologa w każdej szkole zakłada projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, przygotowany przez Fundację na rzecz Praw Ucznia. We wtorek w Sejmie złożono wniosek o rejestrację komitetu inicjatywy obywatelskiej w tej sprawie.


– Jednym z praw ucznia jest prawo do otrzymania pomocy, nie tylko tej materialnej, nie tylko zdrowotnej, ale także pomocy psychologicznej – powiedział prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia Mikołaj Wolanin we wtorek na konferencji przed złożeniem wniosku o rejestrację komitetu.

POŁOWA UCZNIÓW BEZ DOSTĘPU DO POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Wskazał, że na ponad 20 tys. szkół dla dzieci i młodzieży na stanowisku psychologa zatrudnionych jest tylko 10,8 tys. osób.

– Widzimy, że blisko połowa polskich uczniów i uczennic nie ma dostępu do pomocy psychologicznej w szkołach, a to właśnie psychologowie szkolni są taką grupą pierwszego kontaktu, do której osoby młode, dzieci, młodzież, uczniowie i uczennice, a także rodzice czy nauczyciele mogą przyjść z problemem i go skonsultować – mówił Wolanin, który jest przewodniczącym komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. – Stwierdziliśmy, że trzeba to zmienić – dodał.

PSYCHOLOG W KAŻDEJ SZKOLE I JEGO ROLA

Zgodnie z projektem, w każdej szkole lub w placówce oświatowej obowiązkowo ma być zatrudniony co najmniej jeden psycholog. Do jego zadań należeć ma m.in. diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce, udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, a także pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów oraz wspieranie nauczycieli i wychowawców.

W projekcie zapisano też obowiązek zapewnienia psychologowi szkolnemu odrębnego pomieszczenia, które zapewni osobie mającej otrzymać pomoc psychologiczno-pedagogiczną poczucie bezpieczeństwa i prywatności w kontakcie z psychologiem. Proponowana regulacja wprowadza ponadto obowiązek corocznego przedstawienia przez psychologa sprawozdania radzie pedagogicznej. W ocenie wnioskodawców przyczyni się to do zwiększenia efektywności jego pracy.

INICJATORZY PROJEKTU APELUJĄ O PONADPARTYJNE WSPARCIE

Projekt dotyczący obowiązkowego zatrudnienia psychologa w każdej szkole jest inicjatywą młodych ludzi w wieku 18-19 lat, skupionych wokół Fundacji na rzecz Praw Ucznia. Zastępczyni pełnomocnika komitetu inicjatywy Oliwia Wyrzykowska zaapelowała do organizacji pozarządowych o wsparcie projektu. – Sami nie będziemy w stanie zebrać 100 tysięcy podpisów – mówiła. Zaapelowała też do polityków o uchwalenie projektu obywatelskiego. Zaznaczyła, że za projektem nie stoi żadna ideologia. – Tu chodzi o dobro dzieci i młodzieży – podkreśliła.

Wolanin poinformował, że projekt znalazł poparcie m.in. Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”, zrzeszającego pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz byłego rzecznika praw dziecka Marka Michalaka.

Po konferencji wniosek o rejestrację komitetu inicjatywy obywatelskiej wraz z projektem i ponad 1300 podpisami osób popierających inicjatywę został złożony w biurze podawczym Sejmu.

DALSZA DROGA INICJATYWY OBYWATELSKIEJ

Aby wnieść do Sejmu projekt ustawy, grupa obywateli musi go opracować i zebrać pod nim co najmniej tysiąc podpisów osób popierających ten pomysł. Następnie składa do marszałka Sejmu wniosek o zarejestrowanie komitetu inicjatywy obywatelskiej wraz z projektem i zebranymi podpisami obywateli. Jeśli marszałek rozpatrzy wniosek pozytywnie i zarejestruje komitet, ten będzie miał trzy miesiące na zebranie pod projektem ponad 100 tysięcy podpisów obywateli, aby mógł być on wniesiony pod obrady Sejmu.

 

PAP/am

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj