Sopocianie zaczynają segregować bioodpady. Od nowego roku resztki żywności mają trafiać do osobnych śmietników

Sopocianie od nowego roku muszą oddzielnie wyrzucać bioodpady. W wiatach śmietnikowych pojawiły się brązowe pojemniki, do których mają trafiać przede wszystkim resztki żywności. Oznacza to, że wmieście segreguje się odpady na 5 frakcji.

Od 1 stycznia 2021 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach. Zgodnie z nią pracownicy sopockiego Zakładu Oczyszczania Miasta ustawili w altanach śmietnikowych kosze na bioodpady. Od soboty trafiać do nich mają resztki żywności, takie jak obierki warzyw i owoców czy fusy po kawie i herbacie.

„EKOLOGIA, EDUKACJA, EKONOMIA”

– Wprowadzenie nowej frakcji bio wpisuje się w filozofię zero waste – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Zgodnie z tą zasadą produkujemy jak najmniej odpadów, a tym samym jak najmniej zanieczyszczamy środowisko. Frakcja bio idealnie nadaje się do ponownego zagospodarowania. Dzięki temu mamy potrójne korzyści: ekologiczne – bo wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za planetę, na której żyjemy, edukacyjne – bo uczymy się, że coś, co jest odpadem, również może stać się produktem do ponownego wykorzystania i przede wszystkim ekonomiczne, bowiem segregowanie odpadów biodegradowalnych zmniejsza nam koszty funkcjonowania systemu. Warto dodać, że zgodnie z prawem lokalnym właściciele domków jednorodzinnych, którzy mają kompostowniki, mogą obniżyć opłaty za odpady komunalne o 2 zł – dodaje wiceprezydent Marcin Skwierawski.

CO I W CZYM WYRZUCAĆ?

Do pojemnika na bioodpady należy wrzucać: obierki warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe, resztki jedzenia. Do brązowego pojemnika można też wyrzucić zużyte ręczniki papierowe. Nie można: mięsa i jego przetworów (także ryb), kości, tłuszczów, odpadów zielonych z ogrodów, takich jak liście, żwirku z kuwet czy odchodów zwierząt.

Mieszkańcy mogą gromadzić bioodpady w kompaktowych, wentylowanych pojemniczkach, do których wkłada się kompostowalne woreczki wykonane z biotworzyw (np. ze skrobi ziemniaczanej), co pozwala na ich rozkład nawet w ciągu 45 dni i nie zakłóca naturalnego procesu kompostowania. Woreczki można zastąpić torbą papierową lub po prostu zbierać odpady bio luzem.Najważniejsze, aby nie używać worków bądź reklamówek foliowych, aby nie zanieczyszczać kompostu tworzywami sztucznymi. PAMIĘTAJ! – KOMUNIKAT ZOM

W Sopocie segreguje się odpady na 5 frakcji: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, resztkowe/zmieszane i bioodpady (osobnemu wywozowi podlegają odpady zielone: skoszona trawa, liści czy, w okresie poświątecznym, naturalne choinki).

Czym są bioodpady?

Bioodpady, inaczej odpady bio czy śmieci biodegradowalne, to odpady powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin i ulegające naturalnemu procesowi rozkładu – biodegradacji. Wyselekcjonowane resztki organiczne można wykorzystać do produkcji kompostu zwiększającego żyzność gleby lub jako biogaz, który jest substratem przy wytwarzaniu energii.

Co wyrzucamy:

•    obierki z owoców i warzyw
•    owocowo-warzywne pozostałości po posiłkach
•    przeterminowane resztki żywności pochodzenia
roślinnego
•    resztki przetworów mącznych np.: pieczywo, pizza,
makaron
•    przeterminowana żywność (bez opakowania)
•    skorupki jaj
•    fusy po kawie i herbacie
kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych (bez ziem)

Czego nie wyrzucamy:

•    liście, trawa (odpady zielone)
•    mięso, wędliny, ryby, kości (odpady zmieszane)
•    nabiał i jego przetwory (odpady zmieszane)
•    resztki olejów i tłuszczów jadalnych (najlepiej przelane do plastikowych
butelek; odpady zmieszane)
•    odchody zwierzęce (odpady zmieszane)
•    sorbent, trociny, żwirek z kuwety i inne odpady zanieczyszczone
odchodami zwierzęcymi (odpady zmieszane)
•    drewno, płyty wiórowe (duże, pojedyncze sztuki odpady wielkogabarytowe,
małe odpady zmieszane)
•    płynne odpady kuchenne tzw. zlewki

Jeżeli mamy wątpliwości, to wyrzućmy odpady do pojemnika ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

ZASADY ODBIORU KOSZYKÓW I WORECZKÓW

Budynki jednorodzinne i wielolokalowe (do 4 lokali):

– mieszkańcy, którzy otrzymali list Prezydenta Miasta Sopotu informujący o obowiązku selektywnej zbiórki odpadów z uwzględnieniem odpadów BIO – zgłaszają się do siedziby ZOM po koszyczki i woreczki

– mieszkańcy, którzy nie otrzymali w/w listu – dostawa koszyczków i woreczków (po 2 rolki dla lokalu) odbywa się wraz z podstawieniem brązowego pojemnika BIO do zasieków. Koszyczki i woreczki znajdują się wewnątrz pojemnika.

Budynki wielolokalowe (powyżej 4 lokali):

Zakład Oczyszczania Miasta dostarczy do zasieków brązowe pojemniki na odpady BIO. Odbiór koszyczków oraz określonej ilości woreczków będzie możliwy z punktu odbioru na terenie ZOM, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z obsługą.
 
Spółdzielnie mieszkaniowe

Mieszkańcy SM odbierają koszyczki oraz po 2 rolki woreczków na odpady BIO bezpośrednio od swoich spółdzielni – z siedziby lub od poszczególnych dozorców.

Zaplanowana ilość woreczków dla jednego lokalu mieszkalnego to 6 rolek/rok czyli 150 szt.  Na początek będziemy wydawać po 2 rolki/lokal, co powinno wystarczyć na ok. 4 m-ce.  Po kolejną partię woreczków, mieszkańcy wspólnot i  domków jednorodzinnych będą zgłaszać się do Zakładu Oczyszczania Miasta, natomiast mieszkańcy SM – wg ustaleń swoich spółdzielni.

PAMIĘTAJMY! Odbiór odpadów BIO rozpoczyna się 02 stycznia 2021 roku, zatem odpady można wrzucać do brązowych pojemników po tym terminie.

Piotr Puchalski
Napisz do autora: p.puchalski@radiogdansk.pl

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj