O ponad 90 proc. większa pomoc finansowa i aktywizacja zawodowa. Premier przedstawił program wsparcia osób niepełnosprawnych

Rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 – poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg oraz wiceministrem Pawłem Wdówikiem.

Realizacja działań zawartych w strategii ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Celem dokumentu jest również wdrażanie w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Zdaniem premiera strategia ta jest „całościowa i wszechstronna”. Poinformował też, że powstawała we współpracy wiceministra i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika oraz przedstawicieli środowisk z niepełnosprawnościami.

PIENIĄDZE WAŻNE, ALE NIE NAJWAŻNIEJSZE

Mówiąc o niej, Mateusz Morawiecki wskazywał na „130 zaplanowanych działań wraz z konkretnymi wskaźnikami”. Według niego wskaźniki te pokażą, „czy wypełniamy i kiedy wypełniamy cele tej strategii tak, żeby była jak najbardziej konkretna i realistyczna”.

– Pamiętajmy jednak, że choć pieniądze są ważne, to równie ważne jest włączenie osób z niepełnosprawnościami do życia, do edukacji, pracy zawodowej, życia towarzyskiego, artystycznego czy gospodarczego, w szerokim rozumieniu tego słowa. Dlatego kładziemy nacisk na tę strategię – przekonywał Mateusz Morawiecki.

 

POWYŻEJ ŚREDNIEJ

– Obecnie współczynnik aktywności zawodowej to nieco powyżej 28 proc. My stawiamy sobie co najmniej 45 proc. za 10 lat i to będzie powyżej średniej bardzo bogatych krajów zachodnich, a więc jest to cel, na ten moment, bardzo ambitny – podkreślił premier.

Mateusz Morawiecki poinformował, że opracowany zostanie Narodowy program zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. – Nadal będziemy kontynuować poprawę warunków życia, ochrony socjalnej, ochrony społecznej, warunków bytowych osób z niepełnosprawnościami – dodał premier.

WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA

Zapowiedział też, że w obszarze zdrowia „zwiększona zostanie dostępność usług rehabilitacyjnych, pakietów medycznych, usług medycznych”.

– Pragniemy podjąć kolejne działania, które zwiększą świadomość społeczną. Poprawimy pomoc osobom z niepełnosprawnościami, również na poziomie administracyjnym i koordynacyjnym – zaznaczył szef rządu.

91% WIĘCEJ PIENIĘDZY

Zgodnie z zapowiedziami w 2021 r. nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów wyniosą ok. 29,63 mld zł i będą o 91 proc. wyższe niż w 2015 r.

– Życie osób z niepełnosprawnościami to bardzo często jest heroiczna przeprawa. To bardzo wiele problemów w każdym dniu ich życia. Często wiąże się to z niedostępnością różnego rodzaju usług i z problemami. Dlatego, mimo tych wielkich przeszkód, musimy przede wszystkim pomagać ludziom z niepełnosprawnościami, żeby w życiu społecznym, zawodowym, mogli uczestniczyć jak najpełniej. To jest dla nas podstawowy wyznacznik skuteczności i wiarygodności naszej polityki w tym obszarze – powiedział premier.

DZIAŁANIA PRZEZ LATA

Mateusz Morawiecki mówił również o działaniach podejmowanych w ostatnich latach przez rząd na rzecz osób z niepełnosprawnością. Premier przedstawił grafikę, z której wynika, że w 2021 r. nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów będą o 91 proc. wyższe niż w 2015 r. (15,5 mld zł w 2015 r i szacunkowo 29,63 mld zł w 2021 r.). Premier zwracał również uwagę na wzrost świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej.

– Skala wyzwań jest ogromna, ale chcemy, żeby życie osób z niepełnosprawnościami było rzeczywiście łatwiejsze – podkreślił szef rządu.

WSPÓŁPRACA ZGDONIE Z OPINIAMI

– Mam takie doświadczenia w mojej bliskiej rodzinie osób, które mają chyba najwyższy stopień niepełnosprawności, więc te sprawy są mi bardzo dobrze znane, bliskie mojemu sercu, wiem na jakie przeszkody natrafiają takie osoby – powiedział premier.

Zaznaczył konieczność wsłuchiwania się w opinie środowiska osób z niepełnosprawnościami. – To jest ważne, żeby wysłuchać, a potem ustalać strategię i tak właśnie teraz zrobiliśmy – zapewnił.

 

PAP/pb

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj