Trzy duże renowacje, które pochłoną setki tysięcy złotych. Kościoły Lubieszewie, Żelichowie i Kmiecinie z ogromną dotacją

Zabytki sakralne na Żuławach doczekają się renowacji. Urząd marszałkowski w Gdańsku wesprze finansowo prace w trzech kościołach, znajdujących się na terenie gminy Nowy Dwór Gdański. Środki z budżetu województwa pomorskiego pozwolą na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które poprawią stan cennych zabytków oraz zapobiegną ich niszczeniu. Chodzi o zabytki w Lubieszewie, Żelichowie i Kmiecinie.

W Lubieszewie przeprowadzona zostanie konserwacja i restauracja barokowego, polichromowanego stropu kościoła pw. św. Elżbiety Węgierskiej. Koszt tych prac wynosi 198 tysięcy złotych. Po odnowieniu pochodząca z XIV wieku świątynia odzyska dawny blask, należny temu sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej.

Kościół w Lubieszewie to perła architektoniczna Żuław. Wnętrze świątyni jest w stylu barokowym i prawie w całości pochodzi z XVII – XVII wieku. Pomimo tego zachowało się tu wiele zabytków gotyckich. Najpiękniejszym i najstarszym jest rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem, tzw. Madonna na lwie, pochodząca z roku 1375. Innymi cennymi pamiątkami z wieków średnich jest dzwon na wieży kościoła, kropielnica i chrzcielnica, pochodzące z przełomu XIV-XV wieku oraz późnogotycki krucyfiks na tzw. belce tęczowej.

ŻELICHOWO

Prace w Lubieszewie pochłoną najwięcej środków. Drugie pod względem wysokości dotacji są jednak działania w cerkwi pw. św. Mikołaja w Żelichowie. W świątyni także pochodzącej z XIV wieku (w 2002 roku została przejęta przez grekokatolików) wykonane zostaną prace zabezpieczające strop polichromowany oraz emporę wraz z prospektem organowym. Łączny koszt obu zadań to ponad 176 tys. zł.

KMIECIN

Trzecie działanie, służące ochronie zabytków sakralnych w gminie Nowy Dwór Gdański, to remont zachowawczy sobót (niskich podcieni wspartych na słupach i przykrytych jednospadowym dachem) w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie. Ich renowacja wyniesie 118 tys. zł.

Świątynia w Kmiecinie, wybudowana w 1344 roku, jest bardzo ciekawą i unikalną architektonicznie budowlą. Od strony zachodniej w 1697 roku dobudowano do kościoła drewnianą wieżę o konstrukcji szkieletowej, z nadwieszoną ośmioboczną izbicą. Wieża ma charakterystyczny szeroki podcień otaczający dolną kondygnację – rzadko spotykany element architektoniczny na Pomorzu.

 

Witold Chrzanowski/ako

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj