Gdyńska kultura z dotacjami od ministerstwa. Na wsparcie przeznaczono ponad 600 tys. złotych

Gdyńskie instytucje i fundacje otrzymały dofinansowanie od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację programów kulturalnych i modernizacyjnych. Wsparcie trafi w sumie w osiem miejsc. Pieniądze trafią do Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza, Muzeum Marynarki Wojennej, Fundacji Adaptacja, Pomorskiej Fundacji Filmowej, Muzeum Emigracji, Biblioteki Gdynia, Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego oraz Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna. Suma przyznanych na ten rok dotacji wynosi ponad 619 tysięcy złotych. Dodatkowo dofinansowanie otrzymały również dwie imprezy kulturalne, które odbywają się w naszym mieście.

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni otrzymał 120 tysięcy złotych na organizację Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. To wydarzenie, podczas którego widzowie mają okazję zobaczyć spektakle oparte na polskiej literaturze współczesnej. W tym roku R@Port został przeniesiony na wrzesień i odbędzie się w zmienionej formule. Nie będzie dużego przeglądu i festiwalowych nagród. Wydarzenie przybierze formę epizodu. Zostaną zaprezentowane krótkie, epizodyczne wystąpienia prezentujące ostatnie osiągnięcia polskiej dramaturgii. Festiwal będzie towarzyszył rozstrzygnięciu konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną i potrwa od 23 do 26 września.

Dofinansowanie na organizację wydarzenia pochodzi z programu „Teatr”, którego celem jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze.

PIENIĄDZE DLA FUNDACJI

Środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu trafiły też do Pomorskiej Fundacji Filmowej. To 41 tysięcy złotych na realizowany właśnie nowy projekt skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli pt. „Filmowe myśli. Kino lekcje”. Przedsięwzięcie łączy cykl warsztatów i kinowych lekcji oraz spotkania z uznanymi polskimi filmoznawcami, a także webinaria dla nauczycieli. Zajęcia w ciekawy sposób przybliżą zagadnienia związane z rozwojem kina, analizą i interpretacją filmu. Przedstawiają również rolę przemysłu filmowego w edukacji i możliwości z tym związane. Projekt startuje 17 maja. To ostatnia szansa, żeby zarejestrować się do udziału w nim. Dotację przyznano w ramach programu „Edukacja kulturalna”. Jego celem jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.

DOFINANSOWANIE WYSTAWY PLENEROWEJ

Z kolei Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni dostało dotację na drugi etap modernizacji ekspozycji plenerowej broni i uzbrojenia morskiego, co uatrakcyjni ofertę instytucji. Na ten cel ministerstwo przyznało 150 tysięcy złotych z programu „Infrastruktura kultury”. Ma on na celu stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury.

AKORDEONY DLA UCZNIÓW

Finansowe wsparcie powędrowało również do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni. Za przyznane 33 tysiące złotych placówka zakupi akordeony guzikowe dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia. Dofinansowanie pochodzi z programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”, który ma zapewnić optymalne warunki dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek i uczelni artystycznych.

„1000 LAT POLSKOŚCI”

Ministerialne dofinansowanie otrzymała także Fundacja Adaptacja. Za 46 tysięcy złotych zrealizuje ona projekt pod hasłem „1000 lat Polskości” Środki przyznano z programu „Kultura Dostępna”. Ma on na celu wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

WIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ KSIĄŻEK

Grant nie ominął też Biblioteki Gdynia. Przyznano jej dotację w wysokości 20 tysięcy złotych na projekt pod nazwą „Życie codzienne niecodzienne w biografii i literaturze faktu”. Dofinansowanie pochodzi z programu z programu „Partnerstwo dla książki”. Jego celem jest poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

WYSTAWA O EMIGRANTACH Z XIX WIEKU

Natomiast Muzeum Emigracji dostało finansowe wsparcie na stworzenie katalogu do wystawy czasowej pod roboczym tytułem „Czekając na śnieg”. Będzie można ją zobaczyć prawdopodobnie pod koniec czerwca. Wystawa będzie się odnosić do wątku migracji Polaków do krajów Ameryki Południowej pod koniec XIX wieku. Jej celem będzie uchwycenie i przedstawienie zmian w relacjach między człowiekiem a środowiskiem naturalnym.

Na ten cel ministerstwo przyznało 34 568 złotych z programu „Wspieranie działań muzealnych”, który ma na celu wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także – prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych. Z tego samego programu dotację otrzymała również Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna. To 175 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na stworzenie Muzeum Solidarności Walczącej. Projekt jest realizowany w Warszawie w pomieszczeniach nieczynnego już Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Suma środków przyznanych gdyńskim instytucjom na ten rok to 619 568 złotych.

WSPARCIE DLA WYDARZEŃ W GDYNI

Ministerialne dotacje na kulturę trafiły również do dwóch warszawskich organizacji, które organizują swoje przedsięwzięcia w Gdyni.

Against Gravity szykuje kolejną, 18. edycję Festiwalu Millennium Docs Against Gravity. To święto kina i filmów dokumentalnych. Tegoroczna odsłona wydarzenia została przesunięta na wrzesień. Przyjmie ona formułę hybrydową. Od 3 do 12 września festiwal będzie odbywał się w kinach, natomiast od 16 września do 3 października przeniesie się do świata wirtualnego. Na tegoroczną edycję wydarzenia ministerstwo przekazało 135 tysięcy złotych z programu „Film”.

Środki w wysokości 28 tysięcy złotych zdobyła także Agencja Promocji Mańana Piotr Kobus. Zostaną one wykorzystane na 21. Tydzień Kina Hiszpańskiego. To coroczny przegląd najciekawszych produkcji z Półwyspu Iberyjskiego. Festiwal prezentuje najnowsze produkcje odzwierciedlające bogactwo gatunkowe i tematyczne nowego kina hiszpańskiego. Co roku impreza odbywa się w kilku polskich miastach, w tym Gdyni. Na filmowe seanse można się wybrać do Gdyńskiego Centrum Filmowego. Na razie nie wiadomo, w jakim terminie wydarzenie odbędzie się w tym roku.

 
Gdynia.pl/oprac.pb
Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj