Koniec współpracy Sopotu z Saur Neptun Gdańsk. Sopocianie będą musieli podpisać nowe umowy na dostarczanie wody

Sopot kończy współprace z Saur Neptun Gdańsk S.A. Za dostarczanie wody oraz odbiór ścieków będzie odpowiadać AQUA-Sopot Sp z o.o. , która do tej pory dzierżawiła infrastrukturę wodociągową i kanalizację spółce Saur Neptun Gdańsk.

Urząd Miasta Sopotu tłumaczy decyzję tym, że przekształcenie spółki w przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uprawnia AQUA-Sopot do pozyskiwania środków unijnych na rozwój infrastruktury, a umowa z Saur Neptun Gdańsk nie dawała takich możliwości.

– Przejęcie funkcji operatorskiej może ułatwić w przyszłości pozyskiwanie środków unijnych na rozwój przedsiębiorstw, m. in. na budowę instalacji fotowoltaicznych i innych rozwiązań z zakresu nowych technologii, zmniejszając tym samym opłaty za energię elektryczną, które są jedną z głównych pozycji kosztowych – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

PEŁNA KONTROLA

Kolejnym powodem zakończenia współpracy z SNG jest, jak deklaruje miasto, zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków.

„Miasto Sopot zostało pozbawione możliwości zatwierdzania nowych taryf za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, kompetencje te przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W przypadku Sopotu wniosek składał Saur Neptun Gdańsk, a zatwierdzały go Wody Polskie. Przejęcie przez miejską spółkę działalności operatorskiej umożliwi pełną kontrolę nad proponowanymi do zatwierdzenia przez Wody Polskie nowymi taryfami, tak by opłata za wodę jak najmniej obciążała budżety sopocian” – napisali przedstawiciele miasta w komunikacie przysłanym redakcji.

NOWE UMOWY

Pierwszego sierpnia AQUA-Sopot przejmie eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sopocie, w związku z tym przejmie również obsługę mieszkańców oraz osób prawnych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w mieście.

Wszyscy mieszkańcy, którzy do tej pory mieli umowy podpisane z SNG, będą musieli podpisać nowe umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków z AQUA-Sopot. Dotyczy to zatem właścicieli nieruchomości (np. domów jednorodzinnych), zarządy spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot i przedsiębiorców. Ostatnią fakturę sopockim odbiorcom za lipiec 2021 r. wystawi SNG. W kolejnych miesiącach fakturowanie przejmie AQUA-Sopot.

– Zmiana operatora nie spowoduje żadnych zakłóceń w dostarczaniu wody do sopockich domów i mieszkań czy w odprowadzeniu ścieków – mówi Marcin Burakowski, prezes Zarządu AQUA-Sopot. – Zwracam uwagę, że cena wody jest regulowana, taka sama dla wszystkich odbiorców, a usługę jej dostarczenia świadczyć będzie tylko AQUA-Sopot. Nikt nie może proponować podpisania umowy czy sprzedaży wody w innej cenie – dodaje Marcin Burakowski.
GDZIE PO UMOWĘ?

„Od dnia 21 czerwca br. zapraszamy do telefonicznego kontaktu z AQUA-Sopot Sp. z o.o. w celu uzyskania informacji o trybie podpisania nowych umów pod numerem telefonu: (58) 555 49 20 (sekretariat spółki czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30). Ze względu na reżim sanitarny prosimy o wcześniejsze umawianie się w celu podpisania umowy” – napisali przedstawiciele spółki w komunikacie zamieszczonym na stronie firmy.

SNG świadczy usługi na terenie Sopotu od1992 roku. Z uwagi na to, że Sopot nie ma oczyszczalni ścieków, SNG nadal będzie odbierał od miasta ścieki jako operator Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód.

Piotr Puchalski
Napisz do autora: p.puchalski@radiogdansk.pl

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj