Morska Energetyka Wiatrowa nowym kierunkiem studiów. Politechnika Gdańska i Uniwersytet Morski podejmują współpracę

W piątek 25 czerwca Politechnika Gdańska i Uniwersytet Morski w Gdyni zawarły porozumienie dotyczące utworzenia międzyuczelnianego kierunku studiów II stopnia o nazwie Morska Energetyka Wiatrowa.


Jak informują uczelnie w komunikacie prasowym, utworzenie nowego kierunku wpisuje się w realizację celów określonych w Ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która jest kluczowa w ramach zobowiązań Polski do osiągnięcia celów klimatycznych europejskich i krajowych do 2040 roku.

WYJŚCIE NAPRZECIW ZOBOWIĄZANIOM KLIMATYCZNYM

Do 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii w elektroenergetyce wyniesie co najmniej 32 procent, czyli minimum dwukrotnie więcej niż obecnie. Pierwsza faza to uruchomienie farm wiatrowych o łącznej mocy 5,9 GW, co szeroko omawiano podczas Forum Morskiego Radia Gdańsk. Co więcej, według założeń Europejskiego Zielonego Ładu, celem Unii Europejskiej w zakresie klimatu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, a unijna strategia na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych zakłada sześciokrotne zwiększenie mocy morskiej energii wiatrowej z 12 GW do 60 GW do 2030 roku i do 300 GW do 2050 roku.

– Nasza uczelnia wychodzi naprzeciw tym zobowiązaniom i razem z Uniwersytetem Morskim w Gdyni otworzy międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia o nazwie Morska Energetyka Wiatrowa. Dzięki zawarciu porozumienia, nasza oferta naukowo-dydaktyczna będzie jeszcze szersza i odpowiednio dopasowana do potrzeb rynku, na którym zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru będzie tylko rosło – oświadczył rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Krzysztof Wilde.

ZAKRES WIEDZY, KTÓRĄ ZDOBĘDĄ ABSOLWENCI

Jak wyjaśnia prof. Marek Dzida, prorektor PG ds. kształcenia, absolwent nowego kierunku uzyska zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie, remontach, eksploatacji, współpracy z siecią i utrzymania morskich i przybrzeżnych obiektów energetycznych oraz ich podsystemów technicznych.

– Będzie również przygotowany do wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze energetyki morskiej i przybrzeżnej, w tym głównie energetyki wiatrowej, prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, zarządzania procesami technicznymi, eksploatacji i remontów urządzeń i systemów energetycznych stosowanych w energetyce morskiej i przybrzeżnej oraz pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym – dodał prof. Dzida.

Szczegółowy program studiów zostanie opracowany przez Międzyuczelnianą Radę Programową Kierunku Morska Energetyka Wiatrowa, w składzie: dr hab. inż. Marek Dzida (prof. PG), dr inż. Mohammad Ghaemi (PG), mgr inż. Wojciech Olszewski (PG), dr hab. Sambor Guze (prof. UMG), dr hab. Maciej Matczak (prof. UMG), mgr inż. kpt. ż.w. Rafał Kołakowski (UMG).

Nabór na nowy kierunek będzie prowadzony w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

POLITECHNIKA GDAŃSKA ZWRACA WZROK W STRONĘ MORZA

Oprócz uruchomienia nowego kierunku studiów II stopnia, w ofercie Politechniki Gdańskiej znajduje się już podyplomowy kierunek o tej samej nazwie. Cieszy się on ogromnym zainteresowaniem (pula miejsc kończy się z reguły kilka dni po ogłoszeniu naboru).

Ponadto, władze uczelni w połowie maja podpisały porozumienie o współpracy z Duńskim Uniwersytetem Technicznym, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz PGE Polską Grupą Energetyczną. Dzięki  temu studenci i naukowcy PG zyskają kolejną możliwość wymiany wiedzy, wspólnych badań i rozwoju zawodowego w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Wraz z końcem maja politechnika otworzyła też Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, które oferuje wsparcie naukowe w zakresie projektowania, technologii wytwarzania oraz eksploatacji morskich farm wiatrowych. Prowadzi badania numeryczne i eksperymentalne, doradza jak rozwiązać problemy techniczne, szkoli kadrę kierowniczą i inżynierską.

am

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj