Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ma być jednym z filarów Polskiego Ładu. Projekt ustawy trafił do konsultacji społecznych

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, który ma być jednym z filarów Polskiego Ładu. – Dotrzymujemy słowa danego Polakom – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki w maju bieżącego roku zaprezentował Polski Ład. Jego częścią jest program „Rodzina i dom w centrum życia”.

ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY RODZIN

– Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. W sumie to 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko. Wiemy, że dostęp do opieki nad maluchem jest kwestią niezwykle ważną dla rodziców. W ten sposób odpowiadamy na realne potrzeby rodzin, również rodzin adopcyjnych – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie stanowił dodatkowy instrument wsparcia ułatwiający łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową. Ma być także kolejnym czynnikiem prowadzącym do redukcji ubóstwa rodzin z dziećmi. Jak informuje minister Maląg, projekt ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych.

12 TYS. ZŁ NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacany będzie w częściach miesięcznych wynoszących (z założenia) 500 zł. Rodzice pozostający w związku małżeńskim będą mogli samodzielnie wskazać, czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1 tys. zł przez 12 miesięcy. Świadczenie przysługiwać będzie bez względu na dochód.

Realizacją Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania świadczenia i jego wypłatą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o RKO i załączniki do wniosku będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna.

ZMIANY W OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH

Istotną część Polskiego Ładu stanowią również inwestycje związane z rozwojem systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania tych instytucji będzie odbywało się w ramach rozszerzonego programu „MALUCH+” składającego się z trzech modułów, których kryterium podziału będzie stanowiło źródło finansowania: moduł pierwszy – Instrument Odbudowy i Odporności, moduł drugi – Europejski Fundusz Społeczny+, moduł trzeci – środki krajowe (budżet państwa i Fundusz Pracy).

W ramach modułu trzeciego, dzięki projektowanym zmianom w przepisach w obszarze opieki nad dziećmi do lat trzech, możliwe będzie m.in. dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna. Będzie ono skierowane do tych dzieci, które nie będą korzystały z rodzinnego kapitału opiekuńczego (przede wszystkim dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie). Miesięczna kwota dofinansowania będzie wynosiła 400 zł (przekazywana będzie bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu placówkę) w celu obniżenia opłat za pobyt. – Pozwoli to na stworzenie jeszcze lepszej propozycji dla samorządów, zachęcającej do tworzenia nowych żłobków czy klubów dziecięcych. To bardzo ważne – podkreśla minister Marlena Maląg.

Zgodnie z planami rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

raf

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj