Już nie numery, ale imiona i nazwiska na opaskach w szpitalach. Zmiana ma wpłynąć na bezpieczeństwo pacjentów

Od 1 stycznia 2022 roku szpitale zyskają prawo do podawania na opaskach identyfikujących pacjenta jego imienia, nazwiska oraz daty urodzenia. Obecnie chorym nadawane są numery, które umożliwiają identyfikację. Eksperci od RODO protestują przeciwko planowanym zmianom, zaś władze placówek medycznych nie ukrywają zadowolenia.

O tym, że personelowi medycznemu zdarza się pomylić pacjenta, wiadomo nie od dziś. Jeden z przykładów może być sytuacja z końca ubiegłego roku, gdy do Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie przywieziono grupę pensjonariuszy domu pomocy w ciężkim stanie, w tym dwie kobiety. Jednej z nich nie udało się uratować. Personel szpitala na podstawie dokumentacji, którą miała przy sobie pacjentka, poinformował jej córkę o śmierci. Okazało się, że w trakcie transportu dokumentacja wymieszała się, a gdy rzekoma córka stawiła się w placówce, przekonała się, że jej prawdziwa mama żyje.

NUMERACJA ZAGRAŻA PACJENTOM”

– Brak na opasce imienia i nazwiska to największe zagrożenie, jakie prawnicy wyrządzili pacjentom w Polsce. Doskonale, że projekt ustawy literalnie to porusza i wskazuje na potrzebę zmian – mówi cytowany przez serwis Prawo.pl Szymon Brzosko, dyrektor medyczny firmy Da Vita, prowadzącej stacje dializ w całej Polsce.

Jednak eksperci od RODO krytykują to rozwiązanie. – Projektowany przepis cofa ochronę danych osobowych w szpitalach do lat 90. i jest niezgodny z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych pacjenta – przekonuje cytowana przez serwis dr Aneta Sieradzka, adwokat, specjalistka od ochrony danych w ochronie zdrowia.

NOWY SPOSÓB IDENTYFIKACJI

Obecnie, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, pacjentów szpitala zaopatruje się w znaki identyfikacyjne. Taki znak zawiera informacje pozwalające na ustalenie: imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, a w przypadku noworodka urodzonego w szpitalu – imienia i nazwiska matki, płci i daty urodzenia dziecka ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym (w przypadku noworodka urodzonego z ciąży mnogiej – także cyfry wskazujące na kolejność rodzenia się).

Informacje te mają być zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione. W praktyce na opasce podawany jest numer identyfikacyjny pacjenta ze szpitalnego systemu.

Zgodnie z nowym projektem pacjenci będą otrzymywać opaskę identyfikacyjną z imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia. Ponadto warunki, sposób i tryb zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne określa w rozporządzeniu minister zdrowia.

PAP/raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj