Rozpoczyna się nowy rok akademicki. Pomorskie uczelnie przygotowane na prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym

1 października rozpoczyna się nowy rok akademicki 2021/22. Władze uczelni podjęły decyzję o sposobie ich funkcjonowania. Rektorzy decydują się na powrót studentów do trybu stacjonarnego przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego, zgodnie z zaleceniami rządowymi.

Październik to miesiąc, w którym odbywają się inauguracje roku akademickiego. Już teraz studenci wyrażają radość z możliwości powrotu do uczelni.

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Uniwersytet Gdański inauguruje rok akademicki w poniedziałek, 4 października. Nauka odbywać się będzie w trybie hybrydowym, z naciskiem na zajęcia stacjonarne.

– Studentów obowiązują maseczki, zaopatrzyliśmy się w zapas płynów dezynfekujących. Rekrutacja odbyła się na takim samym poziomie, jak wcześniej. Wśród popularnych kierunków znalazły się m.in. tradycyjnie anglistyka i kryminologia. Sama inauguracja połączona zostanie z otwarciem Uniwersyteckiego Centrum Filmowego oraz wernisażem prac reżysera, doktora honoris causa naszej uczelni, Andrzeja Wajdy w bibliotece głównej UG – mówi Magdalena Nieczuja-Goniszewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego.

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Na Politechnice Gdańskiej rok akademicki zaplanowany jest w trybie stacjonarnym. Jak podkreśla rzecznik Maciej Dzwonnik, dla uczelni jest to bardzo ważne, ponieważ stawia się tam szczególny nacisk na zajęcia praktyczne.

– Chcielibyśmy, żeby w ten sposób zajęcia odbywały się już na stałe, ale będzie to zależeć od sytuacji epidemicznej i przyszłych wytycznych ministerstwa w tym zakresie. Jedynym wyjątkiem od tej reguły będą wykłady dla dużych grup studenckich, które zamierzamy przeprowadzać zdalnie. Niektóre wykłady liczą u nas nawet po kilkaset osób, a my nie dysponujemy pomieszczeniami, które w obecnych realiach pozwoliłyby na zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy studentami – dodaje Maciej Dzwonnik.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku również funkcjonować będzie stacjonarnie. Jak wyjaśnia Mikołaj Polak, rzecznik prasowy AWFiS w Gdańsku, od 30 września do 2 października trwać będą zajęcia wprowadzające dla nowo przyjętych studentów.

– Są to szkolenia BHP oraz szkolenia biblioteczne. Również odbywają się próby do uroczystej inauguracji roku akademickiego. Studenci otrzymali plany zajęć. Pierwsze zajęcia odbędą się 4 października, a inaugurację roku akademickiego 2021/2022 zaplanowano na 5 października – dodaje Mikołaj Polak.

UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI

– Zajęcia w roku akademickim będą odbywały się w trybie hybrydowym, chociaż podstawowym trybem prowadzenia zajęć będą zajęcia stacjonarne w murach uczelni. Dotyczy to szczególnie zajęć objętych konwencją STCW, czyli międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw i pełnienia wacht. Te zajęcia będą odbywały się tradycyjnie, podobnie jak rektoraty i zajęcia wychowania fizycznego – wylicza Agnieszka Czarnecka, rzecznik prasowy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Forma zdalna w Uniwersytecie Morskim w Gdyni będzie stosowana sporadycznie wyłącznie w przypadku wykładów, gdzie obecna będzie duża grupa studentów. Egzaminy będą odbywać się na terenie placówki. Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 9 października.

ZDANIEM STUDENTÓW

– Mam nadzieję, że nauczanie stacjonarne utrzyma się jak najdłużej. Laboratoria i ćwiczenia są dla nas studentów bardzo ważne. Wykłady w mojej opinii mogą zostać w formie zdalnej, ponieważ jest to forma monologu wykładowcy, który jest w stanie przekazać nam wiedzę niezależnie od tego, czy mamy z nim bezpośredni kontakt – mówi student jednej z gdańskich uczelni.

– Na pewno teraz jest inaczej, mam wrażenie, że lepiej. Jest to szok, jak po takim długim czasie widzi się tyle ludzi, ale na pewno jest on pozytywny. Pandemia wpłynęła na psychikę. Bycie w izolacji nie jest dobre – mówi kolejny ze studentów.

Marta Włodarczyk/raf

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj