Mniej inwestycji i wydatków, deficyt na poziomie 26 milionów złotych. Poznaliśmy projekt budżetu województwa na 2022 rok

Marszałek Województwa Pomorskiego przedstawił projekt budżetu na 2022 rok. Zakłada on deficyt na poziomie 26 milionów złotych. Głosowanie nad przyjęciem budżetu odbędzie się na kolejnej sesji sejmiku.

To nie będzie łatwy budżet. Jego projekt powstawał w oparciu o zmiany legislacyjne wynikające choćby z tzw. polskiego ładu. Nie bez znaczenia są też prace nad programem funduszy europejskich dla Pomorza.

– Ambitny cel przyjęty na przyszły rok to ograniczenie deficytu i utrzymanie nadwyżki operacyjnej. Po stronie dochodów budżet zakłada 1,227 mld zł, a po stronie wydatkowej 1,253 mld zł, co determinuje deficyt na poziomie 26 mln zł – mówi marszałek Mieczysław Struk.

DOCHODY NA PODOBNYM POZIOMIE

Dochody mają utrzymywać się na podobnym poziomie, a po stronie wydatków zakładany jest ponad 7-procentowy spadek. Odbije się to na inwestycjach co, jak zaznacza marszałek, trzeba wiązać z przełomem dwóch finansowych perspektyw unijnych. Wzrosną dochody bieżące, co jest skutkiem ustalonej przez ministerstwo kwoty wpływu CiT na wysokim poziomie. Dochody własne i subwencje będą wyższe w 2022 roku o 111 mln zł w stosunku do budżetu tegorocznego i wyniosą 915 mln zł.

– Rok 2022 będzie pierwszym rokiem zmian, od którego kwoty z udziału PiT i CiT są ustalane przed rozpoczęciem roku budżetowego oraz przekazywane w stałych, miesięcznych ratach. Kwoty te będą podlegać korekcie – zwrotowi lub dopłacie – na podstawie faktycznych, zrealizowanych wpływów z podatków odprowadzanych do budżetu państwa – wyjaśnia Struk.

STRUKTURA WYDATKÓW W PRZYSZŁOROCZNYM BUDŻECIE

Główne kierunki wydatków przyszłorocznego budżetu to: transport, zdrowie i polityka, administracja publiczna, kultura i oświata. W transporcie najwięcej – 306 mln zł – pochłoną wydatki na przewozy kolejowe, w administracji publicznej najwięcej – 148 mln zł – kosztować będzie funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, w ochronie zdrowia 61 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje w szpitalach, przewidziano też 129 mln zł na dotacje dla instytucji kultury, zaś funkcjonowanie jednostek oświatowych wyniesie 49 mln zł.

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW I WSPARCIE DLA STRAŻAKÓW

Radni podczas dyskusji dotyczącej projektu budżetu na przyszły rok pytali między innymi o niektóre inwestycje drogowe czy o podwyżki. Radny Jerzy Barzowski z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że samorząd województwa powinien bardziej zadbać o Ochotniczą Straż Pożarną. Z kolei radny Karol Guzikiewicz wspominał o potrzebnym wzroście wynagrodzeń dla pracowników kultury, muzealników, pracowników służby zdrowia czy oświaty.

Jak zaznaczył marszałek Struk, silna presja płacowa jest faktycznie odczuwalna od dłuższego czasu. Dodał, że została już uregulowana kwestia wynagrodzeń dla urzędników, wzrostem wynagrodzeń objęci zostaną też pracownicy jednostek podporządkowanych samorządowi województwa w tym pracownicy kultury, którzy mogą liczyć na 10 proc. podwyżki.

Jeśli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną, to samorząd województwa planuje w nowym budżecie wydatki wspierające strażaków. Mają one polegać na tworzeniu ośrodków szkoleniowo-treningowych pod warunkiem, że znajdą się chętne gminy ze starostwami, które będą chciały uczestniczyć w tym projekcie. Docelowo taki ośrodek miałby działać w każdym powiecie. W przyszłym roku planowany jest pilotaż projektu.

Sesja budżetowa sejmiku województwa pomorskiego zaplanowana jest na 20 grudnia.


Aleksandra Nietopiel/aka

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj