Filmy pretendujące do światowych nagród, animacje dla dzieci i superprodukcje. Tak będzie wyglądać 2022 rok w kinach

Superprodukcje, takie jak „Batman” i „Avatar 2”, filmy pretenduj?ce do Oscarów i Z?otych Globów, najwa?niejsze odkrycia ubieg?orocznych festiwali oraz nowe filmy polskich twórców – to wszystko czeka na nas w kinach w 2022 r. W repertuarze nie zabraknie te? propozycji dla najm?odszych widzów.

Najbli?sze miesi?ce b?d? obfitowa? w produkcje, które powalcz? o Oscary i Z?ote Globy. Cho? nominacje do nagród Ameryka?skiej Akademii Filmowej zostan? og?oszone dopiero na pocz?tku lutego, ju? teraz w przewidywaniach krytyków wysok? pozycj? zajmuje „Belfast” Kennetha Branagha. To opowie??, której g?ównym bohaterem jest pochodz?cy z robotniczej rodziny ch?opiec Buddy, który staje si? ?wiadkiem konfliktu o pod?o?u etniczno-politycznym. Film trafi do polskich kin pod koniec lutego.

Jeszcze w styczniu zaplanowano premier? typowanego do nagród kameralnego dramatu „C’mon C’mon” Mike’a Millsa. Joaquin Phoenix gra tu dziennikarza radiowego, który podró?uje przez kraj razem ze swoim bratankiem. Nieco pó?niej w kinach pojawi si? psychologiczny thriller „Zau?ek koszmarów” Gullermo del Toro i Kim Morgan z Cate Blanchett, Willemem Dafoe, Richardem Jenkinsem i Bradleyem Cooperem.

NAJBLI?SZE MIESI?CE W KINACH

Luty i marzec przynios? „Cyrano” Joego Wrighta o zakochanym w swojej kuzynce Cyrano de Bergeracu oraz „Córk?” Maggie Gyllenhaal, któr? ?wiatowa publiczno?? zobaczy?a podczas 78. festiwalu w Wenecji. Historia ukazuje losy pochodz?cej z Wielkiej Brytanii 40-letniej Ledy, która przyje?d?a do greckiego kurortu na samotne wakacje i poznaje tam m?od? matk? kilkuletniej córki. Jak podsumowa?a re?yserka w Wenecji, „Córka” to film „o wszystkich odcieniach macierzy?stwa”.

W najbli?szych miesi?cach w repertuarze kin znajd? si? tytu?y, które podbi?y najwa?niejsze ?wiatowe festiwale. W styczniu polska publiczno?? b?dzie mog?a obejrze? uhonorowany canne?sk? Z?ot? Palm? „Titane” Julie Ducournau, czyli przepe?niony scenami przemocy obraz o Alexii, której ?ycie po wypadku samochodowym ratuje operacja wszczepienia w skro? tytanowej p?ytki.

PORUSZAJ?CE HISTORIE NA EKRANACH

Wiosn? na wielkim ekranie pojawi? si? kolejne filmy z konkursu g?ównego canne?skiego festiwalu: „Red Rocket” Seana Bakera, „Najgorszy cz?owiek na ?wiecie” Joachima Triera i „Historia mojej ?ony” Ildiko Enyedi. Z kolei laureatka Z?otego Nied?wiedzia z 2017 r. za „Dusz? i cia?o” przygotowa?a dla widzów adaptacj? ksi??ki Milána Füsta o kapitanie ?eglugi, który nied?ugo po ?lubie zaczyna podejrzewa? ?on? o zdrad?.

Prócz tego do Polski zawitaj? prezentowane na festiwalu w Wenecji „Matki równoleg?e” Pedra Almodóvara i „Hazardzista” Paula Schradera. Jedn? z g?ównych bohaterek filmu jest fotografka spodziewaj?ca si? dziecka, która spotyka w szpitalnej sali nastolatk? przera?on? wizj? samotnego macierzy?stwa. Z kolei scenarzysta „Taksówkarza” zrealizowa? histori? o by?ym ?ledczym wojskowym wci?gni?tym w szpony hazardu. Hitem weneckiego festiwalu by? równie? „Oskar?ony” Yvana Attala, czyli opowie?? o ch?opaku pochodz?cym z zamo?nej rodziny, który zostaje oskar?ony o gwa?t. Tymczasem na festiwalu w San Sebastian entuzjastycznie przyj?to m.in. ukazuj?ce losy telewizyjnej ewangelistki „Oczy Tammy Faye” Michaela Showaltera.

Filmowych emocji w 2022 r. dostarcz? nam tak?e superprodukcje, w?ród nich „Avatar 2” Jamesa Camerona, który zadebiutuje w kinach w grudniu. Wcze?niej, na pocz?tku marca, odb?dzie si? premiera „Batmana” Matta Reevesa. Jak wyjawi? re?yser, posta? Bruce’a Wayne’a – grana przez Roberta Pattinsona – zosta?a zainspirowana liderem Nirvany Kurtem Cobainem.

KINO POLSKIE NA POCZ?TKU ROKU

W 2022 r. do kin wejd? nowe filmy polskich twórców. Jeszcze w styczniu b?dzie mo?na obejrze? „Sonat?” Bartosza Blaschkego. Historia uzdolnionego muzycznie ch?opca, u którego b??dnie zdiagnozowano autyzm, zosta?a doceniona nagrod? publiczno?ci podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Równie? zim? w kinach zadebiutuje „Gierek” Micha?a W?grzyna, biografia I sekretarza PZPR z lat 1970-1980.

W marcu na wielkim ekranie pojawi? si? nagrodzone w konkursie filmów mikrobud?etowych gdy?skiego festiwalu „Piosenki o mi?o?ci” Tomasza Habowskiego. Wyczekiwana jest zaplanowana na ten sam miesi?c premiera filmowej adaptacji „Innych ludzi” Doroty Mas?owskiej w re?yserii Aleksandry Terpi?skiej. To opowie?? o Kamilu, 30-letnim mieszka?cu warszawskiego blokowiska, który wdaje si? w romans z 40-letni? Iwon? mieszkaj?c? w luksusowym penthousie kupionym na kredyt. 

MOCNE ZAKO?CZENIE ROKU

Wrzesie? przyniesie film „?ubuk” Jacka Lusi?skiego o kobiecie samotnie wychowuj?cej autystycznego syna. Pod koniec tego miesi?ca w kinach pojawi si? te? „Johnny” Daniela Jaroszka przybli?aj?cy histori? ks. Jana Kaczkowskiego. W pa?dzierniku spodziewamy si? animacji malarskiej „Ch?opi” Doroty Kobieli. Prawdopodobnie w 2022 r. swój nowy film zaprezentuje publiczno?ci duet Ma?gorzata Szumowska i Micha? Englert, który jesieni? wszed? w faz? postprodukcji. Scenariusz „Infinite Storm” zosta? oparty na historii Pam Bales – przewodniczki górskiej i piel?gniarki, która w pojedynk? przeprowadzi?a akcj? ratunkow? podczas burzy ?nie?nej.

W nadchodz?cych miesi?cach nie zabraknie propozycji dla najm?odszych widzów, w?ród nich „Skarbu Miko?ajka” Juliena Rappeneau, czyli trzeciej cz??ci filmowych przygód bohatera znanego z ksi??ek René Goscinny’ego i Jeana-Jacques’a Sempégo. Tym razem ch?opiec wyruszy na poszukiwania skarbu, dzi?ki któremu b?dzie móg? unikn?? przeprowadzki na po?udnie kraju. Na dzieci czekaj? równie? premiery m.in. „Hotelu Transylwania: Transformanii”, „Sing 2” o misiu koali i jego gwiazdorskiej paczce oraz „To nie wypanda” o nastolatce, która pod wp?ywem silnych emocji zamienia si? w rud? pand?.

 

PAP/ua

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj