Te znane, ale też te dawno zapomniane kolędy w stylistyce z dawnych lat. Muzeum II Wojny Światowej zaprasza na koncert

W sobot?, 8 stycznia, w sali konferencyjnej im. Jana Olszewskiego w Muzeum II Wojny ?wiatowej rozbrzmiewa? b?d? kol?dy. Warszawska Orkiestra Sentymentalna zagra zarówno znane, jak i dawno zapomniane utwory. 

Organizowany przez Muzeum II Wojny ?wiatowej koncert odb?dzie si? o godzinie 17:00. Wszystkie kol?dy zostan? wykonane w stylistyce okresu mi?dzywojennego.

Warszawska Orkiestra Sentymentalna wykona utwory nie tylko powszechnie znane, ale tak?e takie, o których ma?o kto pami?ta. Cz??? z nich przez lata si? zawieruszy?a, inne natomiast przetrwa?y na p?ytach winylowych. S?owa niektórych zosta?y natomiast zapisane zupe?nie na nowo. Orkiestra zebra?a je w „?piewniku kol?dowym”.

NOWE ARAN?ACJE UTWORÓW MI?DZYWOJENNYCH

Zespó? znany jest z tego, ?e w nowopowsta?ych aran?acjach nawi?zuje brzmieniowo do okresu mi?dzywojennego. Wykonuje utwory z repertuaru Adama Astona, Mieczys?awa Fogga, czy te? innych artystów z tego okresu. Podczas koncertu w Muzeum II Wojny ?wiatowej za?piewa Gabriela Mo?cicka, która zagra tak?e na akordeonie. Towarzyszy? jej b?dzie tak?e graj?ca na klarnecie Lena Nowak. Za d?wi?ki tr?bki odpowiedzialny b?dzie Kazimierz Nitkiewicz, natomiast za gitar? i mandolin? Krzysztof Baranowski. ?ukasz Owczynnikow zagra na kontrabasie, a Jakub Fedak na wibrafonie. Za perkusjonalia odpowiedzialny b?dzie Mateusz Kowalski.

Bilety na koncert kosztuj? 30 (normalny) lub 20 (ulgowy lub normalny z Kart? Du?ej Rodziny) z?otych. Mo?na je kupi? stacjonarnie w Muzeum II Wojny ?wiatowej lub online. Radio Gda?sk obj??o wydarzenie patronatem medialnym.

 

ua

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj