Nowa ulga w Polskim Ładzie: dodatkowe 1,5 tysiąca złotych. Wiceminister rodziny zapowiedział dobrą zmianę dla samotnych rodziców

– Polski ?ad wprowadza now? ulg? dla samotnych rodziców w wysoko?ci 1500 z?otych, która zsumuje si? z dotychczasow? – powiedzia?a dzisiaj wiceminister rodziny i polityki spo?ecznej oraz jednocze?nie pe?nomocnik rz?du ds. polityki demograficznej Barbara Socha.

Dotychczas podatek osoby samotnie wychowuj?cej dziecko by? obliczany jako dwukrotno?? podatku liczonego od po?owy dochodów. W zwi?zku ze wzrostem kwoty wolnej od podatku od 2022 roku ta zasada zosta?a zmieniona i zast?piona ulg? na dziecko samotnego rodzica w kwocie 1500 z?. W sobot? o tych zmianach przypomnia?a wiceminister rodziny Barbara Socha.

– Polski ?ad wprowadza now? ulg? dla samotnych rodziców w wysoko?ci 1500 z?. Nowa ulga sumuje si? z dotychczasowa ulg? na dzieci – dla wszystkich rodziców, – co oznacza ?e samotni od dochodów powy?ej 30 tys. z? zap?ac? podatek pomniejszony o ponad 2600 z? (1500+1100)” – napisa?a na Twitterze Barbara Socha.

Resort rodziny wskazuje te?, ?e na Polskim ?adzie zyskaj? rodziny, w tym wielodzietne z co najmniej czworgiem dzieci, które od tego roku mog? skorzysta? z nowego instrumentu, jakim jest „PIT-0 dla Rodzin 4 plus”. Zgodnie z nim ka?dy rodzic co najmniej czworga dzieci, którego dochód wynosi do 85 528 z?, nie b?dzie p?aci? PIT. W przypadku obojga rodziców b?dzie to 171 056 z?. 

PAP/oprac. tm

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj