Przy ulicy Marynarzy w Sopocie biletów nie kupimy. Mieszkańcy już odczuwają to utrudnienie, a do sezonu turystycznego jeszcze daleko

Zamkni?cie kasy SKM przy ulicy Marynarzy w Sopocie jest krytykowane przez mieszka?ców. Osoby starsze mówi?, ?e musz? nadk?ada? drogi na dworzec, za? m?odsze wskazuj?, ?e w kasie mo?na by?o kupi? bilety metropolitalne oraz ??czone na kolej i autobus. Kas? zamkni?to, bo z ko?cem roku wygas?a umowa z jej operatorem.

Punkt sprzeda?y biletów dzia?aj?cy przez lata na rogu ul. Ko?ciuszki i Marynarzy, zosta? przeniesiony do kas znajduj?cych si? w holu dworca. Cz??? mieszka?ców uwa?a, ?e to z?y pomys?.

– Ka?dy, kto mieszka bli?ej 3 Maja, musi teraz i?? dalej. Jak ma si? m?ode nogi, to nic wielkiego, dla mnie to ju? wysi?ek – mówi jedna z mieszkanek.

– Po tej stronie przechodzi si? tunelem te? na przystanek autobusowy obok II LO. W kasie mo?na by?o kupi? bilet. By?y te? bilety metropolitalne. Teraz jest problem. Jak trzeba, to podejd? na dworzec, ale to by?o jednak u?atwienie – mówi sopocianka.

(Fot. Radio Gda?sk/Piotr Puchalski)

 

OFERTY BY?Y, ALE PIENI?DZY NIE STARCZY?O

Sopocianie boj? si? te? tego, ?e latem trudno b?dzie dosta? si? do kas na obleganym przez turystów dworcu. Zapytali?my przedstawicieli SKM, dlaczego kas? przeniesiono.

– Umowa z poprzednim agentem prowadz?cym t? kas? wygas?a z ko?cem ubieg?ego roku. Og?osili?my przetarg na jej dalsze prowadzenie, ale otrzymane oferty by?y zbyt drogie. Bilety na poci?gi SKM mo?na kupi? 200 metrów dalej w budynku sopockiego dworca. Tam jest kasa SKM. Bilety na nasze poci?gi mo?na te? naby? w s?siaduj?cej kasie PKP Intercity – mówi Tomasz Z?oto?, rzecznik PKP-SKM w Trójmie?cie.

JAK KUPI? BILET?

Rzecznik dodaje, ?e je?li zajdzie taka potrzeba, w sezonie letnim mo?liwe b?dzie uruchomienie na dworcu jeszcze jednej kasy SKM. Przypomina ta?, ?e przy wej?ciu na peron od strony ul. Marynarzy znajduje si? biletomat.

Bilety metropolitalne i tandemowe (??czone bilety na SKM i autobusy) b?dzie mo?na kupowa? w kasie na dworcu od 11 stycznia.

Piotr Puchalski/pb
Napisz do autora: p.puchalski@radiogansk.pl

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj