Kręta i niebezpieczna, teraz ma być bardziej przyjazna kierowcom. Droga z Malborka do Elbląga zostanie przebudowana

B?dzie przebudowa drogi ??cz?cej Malbork z Elbl?giem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad og?osi?a w?a?nie przetarg na prace na dziesi?ciokilometrowym odcinku od granic Malborka do granic województwa za Starym Polem.

Jak mówi Piotr Michalski z Gda?skiego Oddzia?u Dyrekcji, trasa ma by? bezpieczniejsza i mniej kr?ta. Wzmocniona zostanie jej konstrukcja, a poza tym przebudowane b?d? skrzy?owania i odwodnienie. Wzd?u? niej powstanie ci?g pieszo-rowerowy z miejscem do odpoczynku oraz miejsce kontroli pojazdów dla policji lub ITD.

Drogowcy na oferty czekaj? do po?owy lutego. Prace powinny zacz?? si? w tym roku i potrwa? dwa lata. Obecnie krajowa 22 jest remontowana w Cisach przed Malborkiem. W tym roku prace powinny zacz?? si? w pobli?u zachodniej granicy województwa, ale tak?e mi?dzy Chojnicami a Czerskiem.

 

Sebastian Kwiatkowski/ua

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj