Ósmoklasiści poznali wyniki egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna podsumowuje rezultaty

(Fot. Maciej Kosycarz / KFP)

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki 57 proc. – podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego, czyli najczęściej wybieranego języka obcego, to 67 proc. punktów. Z niemieckiego uzyskali średnio 50 proc., z rosyjskiego 65 proc., z francuskiego 80 proc., z hiszpańskiego 81 proc., natomiast z włoskiego 89 proc.

DO EGZAMINU PRZYSTĄPILI TEŻ UCZNIOWIE Z UKRAINY

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 24-26 maja. Przystąpiło do niego 502 900 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej i 6150 uczniów będących obywatelami Ukrainy. Średni wynik z egzaminu z języka polskiego uzyskany przez uczniów z Ukrainy to 22 proc., z matematyki – 34 proc., z języka angielskiego – 44 proc., z języka rosyjskiego – 89 proc.

W tym roku ponownie, w związku z epidemią COVID-19 i edukacją zdalną, egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r.. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

ÓSMOKLASIŚCI POTRAFIĄ ODBIERAĆ TEKSTY KULTURY

– Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury, w szczególności wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio – czytamy we „Wstępnej informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty”.

Rozwiązując zadania z matematyki, ósmoklasiści wykazali się umiejętnością wykonywania prostych rachunków pamięciowych. Z kolei na na egzaminie z języka obcego nowożytnego, rozwiązujący zadania z języka angielskiego i języka niemieckiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym, sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

UCZNIOWIE MAJĄ PROBLEMY Z INTERPUNKCJĄ

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Na egzaminie z języka polskiego trudność sprawiło uczniom m.in. zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych.

– Z matematyki trudne okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego – wskazano.

W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, uczniowie przystępujący do egzaminu z niemieckiego najniższe wyniki uzyskali za zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych i rozumienie ze słuchu.

PAP/ua

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj