ZUS sfinansuje rehabilitacje osobom chorym lub po wypadku, które chcą wrócić do pracy

(Fot. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych sfinansuje specjalistyczną rehabilitację tym, którzy z powodu pogarszającego się stanu zdrowia rozważają przejście na rentę. Program dotyczy między innymi osób pracujących lub przebywających na zwolnieniu lekarskim, które chcą wrócić do pracy lub pełnej sprawności po chorobie czy wypadku.

Głównym celem programu ZUS jest przeciwdziałanie pogarszającemu się stanowi zdrowia. Dotyczy to wszystkich, którzy – po ciężkiej chorobie lub wypadku – znajdują się na zwolnieniu, pobierają zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne albo okresową rentę z powodu niezdolności do pracy. O skierowanie na rehabilitację leczniczą mogą wnioskować też osoby pracujące, u których pogarsza się stan zdrowia. ZUS kieruje na rehabilitację w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym.

– System stacjonarny obejmuje pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym w przypadku schorzeń: narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatycznych, onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego oraz narządu głosu – mówi rzecznik prasowy pomorskiego ZUS Krzysztof Cieszyński. – Na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli codzienne wizyty w wyznaczonych godzinach, można otrzymać skierowanie w przypadku schorzeń narządu ruchu oraz układu krążenia – precyzuje.

Lecznicza rehabilitacja standardowo trwa 24 dni, jednak czas dostosowywany jest do każdego pacjenta indywidualnie. Może być krótszy albo dłuższy – decyzję podejmuje ordynator placówki, w której odbywają się zabiegi. Na czas rehabilitacji pracownik otrzymuje zwolnienie lekarskie, kuracja jest bezpłatna. W przypadku wyjazdu do ośrodka darmowe jest również zakwaterowanie i dojazd najtańszym środkiem komunikacji publicznej, np. pociągiem.

– Wniosek może on też być wystawiony na dowolnym formularzu, również przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Najlepiej jednak, gdy wypisany jest na druku PR-4. Wypełnia go lekarz, a złożyć go można w dowolnej placówce ZUS lub wysłać pocztą – wyjaśnia Krzysztof Cieszyński.

Wymogi formalne takie jak posiadanie przez pacjenta aktualnego ubezpieczenia są sprawdzane przy rozpatrywaniu wniosku. Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik po przeprowadzeniu badania – lub na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia.

 

Edyta Stracewska/jk

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj