Ministerstwo Zdrowia nie będzie finansować zakupu Remdesiviru. Lek nie jest skuteczny

Fot. pixabay.com

Uwzględniając dostępne analizy i opracowania, po rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, uznającej terapię Remdesivirem jako nieskuteczną lub bardzo mało skuteczną w przebiegu COVID-19, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało nie finansować zakupu tego leku ze środków publicznych – przekazał rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik poinformował, że na zlecenie ministra Adama Niedzielskiego, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poddała analizie dziesięć międzynarodowych badań dotyczących oceny skuteczności Remdesiviru.

LEK NIE WPŁYNĄL NA SPADEK ŚMIERTELNOŚCI

Andrusiewicz wskazał, że za wyjątkiem jednego, wszystkie badania obejmowały pacjentów z umiarkowanym bądź ciężkim przebiegiem COVID-19. Podał, że w przeważającej mierze badania nie wykazały, by stosowanie terapii Remdesivirem wpłynęło na spadek śmiertelności pacjentów.

Rzecznik MZ zwrócił uwagę, że wyniki przeglądu AOTMiT są zgodne z obejmującą dziewięć badań metaanalizą Cochrane Collaboration, niezależnej międzynarodowej organizacji typu non-profit. Jak przekazał, w swoim opracowaniu organizacja wskazała, że lek nie ma żadnego lub ma niewielki wpływ na chorych z umiarkowanym i ciężkim przebiegiem COVID-19.

PRZEBADANO CHORYCH NIEZASZCZEPIONYCH

– Podkreślić trzeba, że wszystkie analizowane przez AOTMiT i Cochrane Collaboration badania obejmowały chorych, zakażonych koronawirusem w wersjach Alfa i Delta, które powodowały zdecydowanie cięższy przebieg COVID-19 niż obecnie dominujący wariant Omikron z jego wszystkimi podwariantami – zaznaczył Andrusiewicz.

Równie istotny – jak dodał – jest fakt, że wśród badanych znajdowały się osoby niezaszczepione oraz nieuodpornione przez kontakt z wirusem.

– Dziś tylko w Polsce z podstawowego szczepienia skorzystało w granicach 60 proc osób, a zgodnie z wynikam badań NIZP-PZH z 2022 r., w granicach 95 proc. miało przeciwciała, co oznaczało, że duża grupa osób niezaszczepionych miała już kontakt z wirusem – podał Andrusiewicz.

NIŻSZA SKUTECZNOŚĆ LEKU PRZY OBECNYM WARIANCIE

– Agencja ministerstwa zdrowia Wielkiej Brytanii, odpowiedzialna za opiniowanie procedur medycznych i rekomendowanie ich finansowania, zakłada niższą skuteczność leku w obecnym wariancie COVID-19 i tym samym wskazuje na brak celowości finansowania Remdesiviru ze środków NHS – instytucji odpowiedzialnej za opiekę medyczną w Wielkiej Brytanii – dodał.

Rzecznik poinformował, że „biorąc pod uwagę wszystkie dostępne analizy i opracowania, po rekomendacji AOTMiT uznającej terapię Remdesivirem jako nieskuteczną lub bardzo mało skuteczną, jak również braku wniosku refundacyjnego producenta opartego na jakichkolwiek nowych danych celem szczegółowej oceny, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało nie finansować zakupu leku ze środków publicznych”.

Remdesivir to lek przeciwwirusowy stosowany w zakażeniach SARS-CoV-2. Zwalcza szereg wirusów i został pierwotnie opracowany ponad dekadę temu w celu leczenia zapalenia wątroby typu C oraz wirusa podobnego do przeziębienia zwanego wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV). Na początku pandemii był postrzegany jako dobra terapia w przypadku COVID-19.

PAP/ua

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj