Prezydent Duda, premier Morawiecki i minister Błaszczak liderami rankingu zaufania do polityków

(Fot. Radio Gdańsk/Grzegorz Armatowski/Piotr Lessnau/Roman Jocher)

Prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, są liderami sierpniowego rankingu zaufania polityków CBOS. Najgorszy bilans zaufania i nieufności – jak przekazał CBOS – ma obecnie Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej.

Spośród przedstawicieli opozycji największym zaufaniem – według sondażu – cieszy się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– W sierpniu, w porównaniu z lipcem, wzrosły odsetki deklarujących zaufanie, a zmniejszyły się grupy deklarujących nieufność do wszystkich uwzględnionych w obu badaniach polityków Zjednoczonej Prawicy. Odwrotne zjawisko, czyli zwiększenie się grup badanych deklarujących nieufność przy jednoczesnym spadku odsetków deklarujących zaufanie, nastąpiło natomiast w przypadku polityków opozycyjnych, niezależnie od reprezentowanych przez nich opcji – zauważył CBOS.

W sierpniu, podobnie jak przed miesiącem, na czele rankingu zaufania do polityków znalazł się prezydent Andrzej Duda – zaufanie do niego wyraziło 54 proc. ankietowanych, zaś nieufność – 35 proc. Odsetek wskazań zaufania wobec prezydenta w porównaniu z lipcem wzrósł o osiem, zaś deklaracji nieufności spadł o siedem punktów procentowych.

POZYTYWNE ZMIANY W SPOŁECZNYM ODBIORZE PREMIERA

Drugie miejsce w sondażu zajął premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 43 proc. badanych, zaś nieufność wobec niego wyraża 44 proc. W odniesieniu do szefa rządu CBOS odnotował jednak najbardziej znaczące pozytywne zmiany w społecznym odbiorze – wzrost deklaracji zaufania o osiem i spadek deklaracji nieufności o dziewięć punktów procentowych w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca.

Na trzecim miejscu sierpniowego rankingu znalazł się Mariusz Błaszczak, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wobec którego zaufanie wyraziło 39 proc. ankietowanych, a nieufność – 34 proc. Następnie – po 38 proc. respondentów deklarujących zaufanie – CBOS odnotował w przypadku Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, i Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera, lidera Prawa i Sprawiedliwości. W przypadku Trzaskowskiego nieufność zadeklarowało 42 proc. badanych, zaś w przypadku Kaczyńskiego – 50 proc.

W odniesieniu do tych polityków odnotowano jednak odmienne tendencje w porównaniu z lipcowym badaniem. W przypadku Trzaskowskiego wskazania zaufania spadły o siedem, zaś nieufności – wzrosły o pięć punktów procentowych. Natomiast w odniesieniu do Kaczyńskiego wskazania zaufania wzrosły o siedem, a nieufności – spadły o dziewięć punktów procentowych.

BRAK ZAUFANIA DO DONALDA TUSKA

Spośród innych liderów partii Szymon Hołownia z Polski 2050 odnotował w sondażu 33 proc. wskazań zaufania i 42 proc. nieufności; minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z Suwerennej Polski – 31 proc. wskazań ufności i 50 proc. braku zaufania, a Władysław Kosiniak-Kamysz z Polskiego Stronnictwa Ludowego – 29 proc. wskazań zaufania i 32 proc. nieufności.

W przypadku Donalda Tuska, lidera Platformy Obywatelskiej, zaufanie do niego wyraziło 27 proc. ankietowanych, a nieufność dwa razy więcej – 54 proc. W porównaniu z lipcem zaufanie do tego polityka spadło o siedem, a wskazania nieufności wzrosły o dwa punkty procentowe.

W badaniu uwzględniono też dwóch liderów Lewicy – Włodzimierza Czarzastego (22 proc. zaufania przy 31 proc. nieufności) oraz Adriana Zandberga (18 proc. zaufania przy 21 proc. nieufności). Z kolei lider Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, może liczyć na 13 proc. zaufania przy 30 proc. nieufności. W przypadku dwóch ostatnich polityków wielu ankietowanych zadeklarowało ich nieznajomość – 46 proc. wobec Zandberga i 44 proc. wobec Mentzena.

BILANS ZAUFANIA I NIEUFNOŚCI

CBOS wskazuje, że Polacy niezmiennie mają bardzo krytyczny stosunek do klasy politycznej. – W sierpniu, tak jak we wcześniejszych sondażach, większość uwzględnionych w badaniu polityków częściej budzi wśród respondentów nieufność niż zaufanie. W tym miesiącu do wyjątków pod tym względem należy pięcioro na 18 uwzględnionych w badaniu osób – zaznacza CBOS. Z tej piątki najlepiej pod względem bilansu zaufania i nieufności wypada prezydent Andrzej Duda. Dodatni bilans wskazań pozytywnych odnotowali ponadto ministrowie Maląg, Błaszczak i Telus oraz marszałek Witek.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, w dniach od 14 do 27 sierpnia tego roku na próbie liczącej 1024 osoby.

PAP/ua

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj