Wybory do Sejmu i Senatu. O czym powinniśmy pamiętać? [PORADNIK]

(Fot. gov.pl)

15 października zostaną przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu. Jak się do nich przygotować? O czym należy pamiętać? Przygotowaliśmy specjalny poradnik, w którym zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Wybory pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej przeprowadzą obwodowe i okręgowe komisje wyborcze. W wyborach do Sejmu Polska została podzielona na 41 okręgów. Z kolei w wyborach do Senatu okręgów jest 100.

Powinniśmy upewnić się, że znajdujemy się w rejestrze wyborców. Możemy poprosić w urzędzie gminy lub dzielnicy wniosek o udostępnienie rejestru wyborców, dostępny >>>TUTAJ. Jeśli zamierzamy głosować w innym miejscu niż to, w którym jesteśmy zameldowani, powinniśmy najpierw złożyć – przez internet lub w urzędzie – wniosek o zmianę miejsca głosowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć >>>TUTAJ. Głosować można także w przypadku, gdy w dniu wyborów przebywamy w szpitalu. Więcej na ten temat piszemy >>>TUTAJ.

O CZYM PAMIĘTAĆ W DNIU WYBORÓW

Koniecznie trzeba mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem – członkowie komisji wyborczej poproszą nas o niego przed wydaniem karty do głosowania. Gdy już otrzymamy kartę, należy postawić znak „x” (dwie przecinające się linie) przy nazwisku jednego, wybranego przez nas kandydata. Na koniec składamy kartę na pół i wrzucamy ją do urny.

PRAWA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborcy o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także ci podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub innej formie izolacji, a także ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mają prawo zagłosować korespondencyjnie (wyjątek stanowią osoby umieszczone w spisach wyborców w obwodach głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich). Może zrobić to ustnie, w wersji papierowej lub elektronicznej albo telefonicznie.

Wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także ci uznani przez organ rentowy za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osoby kończące 60 lat najpóźniej w dniu głosowania mogą też zdecydować się na głosowanie przez pełnomocnika, którym nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, mąż głosowania, obserwator społeczny ani kandydat w wyborach. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch, jeżeli jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Więcej na temat uprawnień niepełnosprawnych wyborców można przeczytać >>>TUTAJ.

CHROŃMY DANE OSOBOWE

Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował specjalny poradnik, z którego możemy dowiedzieć się, jak zapobiec występowaniu nieprawidłowości i naruszeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w kampanii wyborczej.

– Wybory to święto demokracji. To ważne, aby zarówno podczas przygotowywania się do nich, jak i w ich trakcie, szanować prawo do prywatności. Komitety wyborcze oraz inne podmioty zaangażowane w kampanię wyborczą muszą przestrzegać nie tylko przepisów bezpośrednio regulujących jej przebieg, ale również przepisów o ochronie danych osobowych – podkreślił cytowany w komunikacie urzędu Jan Nowak, prezes urzędu.

Zwrócono uwagę na to, że przepisy regulujące przebieg wyborów w ograniczonym zakresie odnoszą się do kwestii związanych z ochroną danych osobowych, dlatego w poradniku „Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej” omówiono takie kwestie, jak: akty prawne regulujące przebieg wyborów, w sposób szczególny akcentując kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych wyborców, zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie wyborczym, obowiązki administratora, administracji wyborczej i komitetów wyborczych oraz prawa wyborców i innych osób, których dane są przetwarzane.

CO ZNAJDZIEMY W PORADNIKU?

W publikacji – jak przekazuje Urząd Ochrony Danych Osobowych – czytelnicy znajdą między innymi wskazówki z zakresu realizacji obowiązku informacyjnego, prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych, zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu czy wyznaczania inspektora ochrony danych (IOD).

Jak podkreśla urząd, ważną funkcją poradnika jest również przybliżenie obywatelom ich praw w zakresie ochrony danych osobowych w kontekście aktualnych przepisów prawa wyborczego. Odrębną część publikacji stanowią odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania odnośnie do tematu głównego poradnika.

Najnowszy poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych stanowi zaktualizowaną wersję publikacji opracowanej we wrześniu 2018 roku. Poradnik pobierzemy >>>TUTAJ.

PAP/MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj