UOKiK nie ma wątpliwości: zmiana warunków subskrypcji jest możliwa tylko za zgodą konsumenta

(Fot. Pixabay.com)

Zmiana warunków subskrypcji jest możliwa tylko za zgodą konsumenta – poinformował w środę, 6 grudnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wskazano, że stosowane przez Amazon procedury umożliwiające jednostronną zmianę cen od nowego okresu subskrypcyjnego jest niezgodne z prawem.

Jak zaznaczono w informacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, spółki Amazon EU i Amazon Digital UK stosowały procedury umożliwiające jednostronną zmianę cen od nowego okresu subskrypcyjnego.

– Tego typu warunek jest szczególnie krzywdzący dla klientów w sytuacji, w której do konta przypisana została karta płatnicza (debetowa lub kredytowa), a operator przyznaje sobie prawo do automatycznego pobrania opłaty w nowej wysokości na kolejny okres subskrypcji – zauważył UOKiK.

ŚWIADOMA ZGODA NA ZMIANĘ WARUNKÓW

Zdaniem Tomasza Chróstnego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, we wspomnianych przypadkach istotne warunki – przede wszystkim zmieniona cena usługi – nie powinny wiązać konsumentów, jeżeli nie wyrażą oni świadomej zgody na przedłużenie subskrypcji na nowych warunkach.

– Od lat postulujemy, by warunki umowne uczciwie regulowały obowiązki stron umowy. W przypadku zyskujących na popularności usług subskrypcji konsumenci ufają usługodawcy i powierzają swoje dane z karty płatniczej. Pozwala to na regularne korzystanie z dostępu i opłacanie swoich zobowiązań. Nie znaczy to, że od tego momentu operatorzy mogą bez ich zgody pobierać opłaty wyższe niż te, na które wcześniej konsumenci się zdecydowali – wskazał cytowany w informacji Chróstny.

KONSUMENT – SŁABSZA STRONA

W komunikacie zaznaczono, że zakwestionowane praktyki nie uwzględniały i nie zabezpieczały w wystarczający sposób interesów konsumentów jako słabszej strony umowy. W ocenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nowa cena lub inne nowe, istotne warunki umowy mogą być wprowadzone od kolejnego okresu subskrypcyjnego tylko za uprzednią zgodą.

– Niedopuszczalne jest automatyczne pobieranie opłat według zmienionego cennika w formie zablokowania środków z podpiętej karty płatniczej lub jednostronne wprowadzanie istotnych zmian w warunkach umownych – wskazano.

NIE MA „MILCZĄCEJ ZGODY”

Według prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma czegoś takiego jak „milcząca zgoda” konsumenta w przypadku przedłużania subskrypcji na kolejne miesiące przy zmienionych stawkach.

– W sytuacji zmiany ceny nie wystarczy sam fakt poinformowania z wyprzedzeniem o zmianie cenników. Konsument musi mieć możliwość akceptacji nowej ceny usługi, w ramach której podejmie świadomą decyzję o ewentualnym przedłużeniu trwania umowy na zmienionych warunkach – zauważył Chróstny.

– Zgodnie z ustaleniami z prezesem UOKiK od jutra Amazon EU i Amazon Digital UK będą wysyłać do swoich obecnych klientów zawiadomienie, że postanowienia dotyczące zmian warunków umownych, a także inne zakwestionowane klauzule, nie będą stosowane przez przedsiębiorców. Nie wyklucza to możliwości powoływania się na nie przez konsumentów. Dla nowych klientów wprowadzone zostaną nowe warunki umowne – dodano w informacji.

Wskazano też, że zakończone postępowania wobec Amazon EU i Amazon Digital UK stanowią część szerszych analiz prowadzonych na rynku subskrypcji. W przypadku wspomnianych dwóch spółek działania prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostały zakończone na etapie postępowania wyjaśniającego, podczas którego wypracowano rozwiązania korzystne dla konsumentów. – Istotne jest również to, że obie spółki nie zmieniły cen swoich usług ani przed, ani w trakcie interwencji prezesa UOKiK – napisano.

INNE MARKI

Obecnie – jak poinformowano – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowania w sprawie usług subskrypcyjnych oferowanych przez marki: Apple, Disney+, Google (z YouTube Premium), HBO Max, Microsoft (z GamePass), Netflix i Sony (z PlayStation Plus).

– Liczę na zmianę uciążliwych dla konsumentów praktyk, szczególnie przez dużych, globalnych graczy działających na rynku usług subskrypcyjnych. Wierzę, że przedsiębiorcy uszanują obowiązujące w Polsce zasady i dostosują umowy tak, aby wymagana była wyraźna zgoda konsumentów na ewentualne zmiany istotnych warunków. W przypadku wprowadzenia nowych opłat i automatycznego obciążania nimi obecnych klientów niezbędne będzie usunięcie skutków takich praktyk. Brak reakcji niestety może skutkować podjęciem przez nas kolejnych działań, w tym nałożeniem sankcji finansowych – podsumował Chróstny.

PAP/aKa

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj