Wojewoda apeluje o pomoc dla potrzebujących. „Okres zimowy jest dla nich szczególnym wyzwaniem”

(fot. Pomorski Urząd Wojewódzki)

Wojewoda pomorski zaapelował do prezydentów, burmistrzów i wójtów o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w okresie zimowym. Pomoc szczególnie potrzebna jest osobom z niepełnosprawnościami oraz przebywającym w nieodpowiednich warunkach.

– Pomoc ma być przede wszystkim skierowana do tych mieszkańców województwa pomorskiego, którzy zmagają się z trudnościami w codziennym życiu, do tych, którzy przebywają w trudnych warunkach mieszkaniowych, będących w kryzysie bezdomności, a zwłaszcza do tych osób, które przebywają w przestrzeni publicznej. Te osoby wymagają szczególnej opieki i zainteresowania – podkreśla wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

OKRES ZIMOWY TO DUŻE WYZWANIE DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH

Jak podkreśla Dariusz Drelich, zmagania w okresie zimowym dotyczą osób żyjących w niedostatku z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku oraz bezdomności. – Okres jesienno-zimowy dla osób bezdomnych jest szczególnym wyzwaniem w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych związanych ze schronieniem, wyżywieniem, zapewnieniem odpowiedniej odzieży, czy też usług opiekuńczych – zaznacza Drelich.

Jak podkreśla wojewoda, aby zrealizować to zadanie i zapewnić jak najlepszą opiekę osobom potrzebującym, wymagane jest zaangażowanie wszystkich służb miejskich i gminnych: policji, straży miejskiej i jednostek służby zdrowia.

Wszystkie informacje o zaistniałych sytuacjach kryzysowych wiązanych z zagrożeniem życia i zdrowia osób z terenu województwa należy przekazywać do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod bezpłatny całodobowy numer telefonu 987.

Marta Włodarczyk/aKa

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj