Kolejny krok w kierunku elektrowni jądrowej. Decyzja dotycząca budowy linii wysokiego napięcia

(Fot. Pixabay.com)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii 400 kV Choczewo–Żarnowiec na Pomorzu. Umożliwia ona spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne wystąpienie o tzw. decyzję lokalizacyjną.

Treść decyzji została opublikowana na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia”.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Określa ona m.in. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, a także wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

– Projektowana inwestycja będzie miała swój początek przy projektowanej stacji elektroenergetycznej (dalej SE) SE Choczewo i prowadzić będzie na południowy wschód, w stronę istniejącej SE Żarnowiec. Trasa linii przebiegać będzie przez obszary zlokalizowane na terenie gmin: Krokowa, Gniewino, Choczewo, w województwie pomorskim. Planowana długość linii to ok. 19,7 km. Linia 400 kV Choczewo–Żarnowiec przechodzić będzie przez Obszar Natura 2000 Opalińskie Buczyny PLH220099 – wskazano w treści decyzji dyrektora RDOŚ w Gdańsku.

KORZYŚCI POŁĄCZENIA 400 kV 

Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne podkreśla, że połączenie 400 kV Choczewo-Żarnowiec wzmocni system przesyłowy północnej Polski i pozwoli odebrać moc z pierwszych farm wiatrowych na Bałtyku. Ponadto, jak zaznaczono, linia Choczewo-Żarnowiec jest istotnym elementem programu inwestycyjnego, który operator konsekwentnie realizuje na Pomorzu już od kilku lat.

– Obejmuje on budowę czterech nowych linii 400 kV o łącznej długości ok. 250 km i dwóch stacji elektroenergetycznych. Prowadzone są również prace modernizacyjno-remontowe istniejącej od lat infrastruktury. Nowe linie powstaną na terenie 22 gmin województwa pomorskiego. Stacje zlokalizowano będą w gminie Choczewo i gminie wiejskiej Słupsk. Budowa nowych sieci i stacji elektroenergetycznych na polskim wybrzeżu umożliwi najpierw przejęcie energii wytworzonej z morskich farm wiatrowych, a następnie rozesłanie jej w głąb kraju – poinformowano.

– Inwestycje z zakresu rozwoju sieci przesyłowej są przedsięwzięciami wysoce złożonymi, wymagającymi na etapie projektowania przeprowadzenia szeregu procesów konsultacyjnych i formalno-prawnych. Za nami ważny etap konsultacji społecznych, wytyczania trasy, gotowe są projekty linii, trwa pozyskiwanie tytułów prawnych i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości. Równolegle prowadzone są postępowania mające na celu uzyskanie decyzji środowiskowych dla wszystkich nowych linii wyprowadzających moc z morskich farm wiatrowych – wyjaśnia, cytowany w informacji, wiceprezes PSE Włodzimierz Mucha.

– To dobra wiadomość i ważny krok w stronę rozbudowy sieci elektroenergetycznych na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej. Linia Choczewo-Żarnowiec to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i transformacji polskiej energetyki. Dzięki jej planowej realizacji przez PSE możliwe będzie wyprowadzenie mocy z uruchomionych w 2026 r. morskich farm wiatrowych – dodaje, cytowana w komunikacie, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

WYKONAWCA BUDOWY

W informacji przekazano, że w tym roku PSE zamierza wyłonić wykonawcę budowy linii Choczewo-Żarnowiec. – Decyzja środowiskowa umożliwia spółce wystąpienie o tzw. decyzję lokalizacyjną, która jest ostatnim etapem przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. To planowane jest na pierwszą połowę 2024 r. – poinformowano.

PAP/ol

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj