Prezydent Elbląga nie wywiązał się z umowy. Teraz musi wypłacić urzędniczce niemałe odszkodowanie

Na zdjęciu: sala obrad w UM w Elblągu (fot. Radio Gdańsk/Marek Nowosad)

Prezydent Elbląga w 2020 obiecał podwyżkę pensji dla urzędników w wyniku ugody zawartej ze związkami zawodowymi. Ale umowy nie dotrzymał. Dlatego jedna z urzędniczek pozwała pracodawcę i wygrała. Chodziło tylko o 300 złotych, a teraz, z odsetkami, to ponad pięć tysięcy. 

– Powoływała się na okoliczność, iż 30 września 2020 roku pracodawca, Urząd Miejski w Elblągu, zawarł z zakładowymi organizacjami związkowymi porozumienie płacowe, mocą którego każdy pracownik pozwanego, zatrudniony na stanowisku urzędniczym, miał otrzymać od 1 listopada 2020 roku podwyżkę wynagrodzenia o 300 złotych brutto miesięcznie. Pomimo podpisania tego aktu przez pracodawcę, odmówił on jego stosowania – informuje o treści pozwu Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Sprawa przed sądem pracy zakończyła się ugodą, na mocy której urzędniczka otrzymała zaległą podwyżkę wynagrodzenia wraz z odsetkami. Łączna wysokość kwoty przekroczyła pięć tysięcy złotych.

– Ugoda nie jest wynikiem tego, że przyznałem rację argumentacji strony powodowej. Zaproponowałem ją z własnej inicjatywy i zobowiązałem się do podwyższenia z dniem 1 listopada 2020 roku wynagrodzenia zasadniczego jednego pracownika Urzędu Miejskiego w Elblągu o kwotę 300 złotych brutto w terminie do dnia 31 marca 2022 roku. W konsekwencji powyższej ugody zniesiono koszty zastępstwa procesowego, cofnięto pozew oraz pracownik zrzekł się roszczenia w zakresie przekraczającym ustalenia tej ugody. Ugoda ta wyczerpała spory, wynikające z toczącej się sprawy z wyżej wymienionym pracownikiem – informuje Witold Wróblewski w przesłanym do mediów piśmie.

KOLEDZY Z PRACY TEŻ BĘDĄ MIEĆ WYŻSZE PENSJE

Zgodnie ze związkowym porozumieniem, pozostali pracownicy też dostali podwyżki.

– W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną w kraju, a także stale rosnącą inflacją, mającą wpływ na zubożenie budżetów gospodarstw domowych, podjąłem z własnej inicjatywy decyzję zwiększenia wynagrodzeń pracownikom, którzy nie uzyskali podwyżek w kwotach określonych w protokole uzgodnień z dnia 30 września 2020 roku. Pragnę podkreślić, iż ten wzrost wynagrodzeń nie jest w najmniejszym stopniu powiązany z ugodą zawartą podczas rozprawy 15 marca 2022 roku – zastrzega prezydent Elbląga.

Podwyżki mają dotyczyć około 50 pracowników ratusza.

Marek Nowosad/MarWer

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj