Pieniądze od marszałka dla czterech samorządów. Inwestycje oraz programy społeczne na ziemi słupskiej i lęborskiej

Ponad 6 mln zł unijnego dofinansowania otrzymała Gmina Słupsk na rozwój terenów inwestycyjnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na uzbrojenie trenów Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Płaszewku. Łączna wartość projektu to prawie 12 mln zł. Dzisiaj w Urzędzie Gminy Słupsk została podpisana umowa na dofinansowanie tego projektu.

– Pamiętam, że kiedy pani wójt pokazywała mi następne obszary, o których marzyła, aby przygotować je pod miejsca pracy, pod bazę podatkową, to uznaliśmy wtedy, że przy najbliższej sposobności będziemy mogli wspomóc panią wójt – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Tak też się stało. Oznacza to, że na obszarach wyznaczonych przez gminę to wsparcie będzie ukierunkowane na przygotowanie i uzbrojenie wyselekcjonowanych terenów inwestycyjnych o powierzchni 24 hektarów pod inwestycje. Z uznaniem powiem, że rzadko zdarza się, aby na samodzielną inwestycję zdecydowała się gmina wiejska.

UZBROJENIE TERENU

Ta samodzielna inwestycja będzie polegała na budowie kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sanitarnej, oświetlenia i kanalizacji kablowej oraz wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej.

– Nowy uzbrojony teren będzie obejmować w ramach tego projektu ponad 15 hektarów. W tym obszarze pani wójt zakłada, że miejsce znajdzie 10 inwestycji realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa – dodaje marszałek.

– Bez fałszywej skromności powiem, że jestem bardzo dumna, bo od początku ta inwestycja jest realizowana ze środków unijnych – mówi wójt gminy Słupsk Barbara Dykier. – Pierwszy etap zakończyliśmy w 2015 roku. Dzisiaj z tych 50 hektarów, zostało nam do sprzedaży dla inwestorów 10 hektarów. Mamy tu inwestorów, którzy są dobrymi podatnikami i stworzyli bardzo dużo miejsc pracy. Trzeci etap to połączenie się za sprawą ulicy Inwestycyjnej z miastem Słupsk. Mam nadzieję, że zakończymy to w przyszłym roku, na wiosnę ruszą roboty budowlane, a pod koniec roku ten teren będzie uzbrojony.

PIENIĄDZE DLA INNYCH SAMORZĄDÓW

Umowy na unijne dofinansowanie otrzymały dzisiaj w sumie cztery samorządy ziemi słupskiej – Lębork, Ustka, gmina Słupsk oraz gmina Potęgowo.

W Lęborku marszałek podpisał umowę na dodatkowe 2 mln zł na węzeł transportowy. Z kolei do powiatu lęborskiego trafiło ponad 6 mln zł na aktywizację zawodową mieszkańców oraz pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi.

TURYSTYKA I SPOŁECZEŃSTWO

– W Lęborku przekazaliśmy czek na dofinansowanie projektu Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej Lęborka, przez udostępnienie obiektów na potrzeby turystyczne. Kwota dofinansowania wynosi ponad 7 mln zł i zostanie zrealizowana do kwietnia 2021 roku – dodaje Mieczysław Struk.

Marszałek wręczył również czek na dofinansowanie projektu „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim”. Wartość projektu ogółem to prawie 10 mln zł , a kwota dofinansowania – ponad 9 mln zł.

POTĘGOWO DLA LUDZI

Prawie 4 mln zł otrzymała też gmina Potęgowo. Marszałek dofinansował tym razem projekt „Społeczni do Potęgi”, którego głównym założeniem jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, które wykorzystywać będą istniejącą infrastrukturę techniczną – świetlice wiejskie oraz nowopowstałe instrumenty animacji środowiskowej i wolontariat.

W HOŁDZIE DLA BURMIMSTRZA

Nie zabrakło także pieniędzy dla Ustki. Tym razem wręczono symboliczny czek z informacją o zwiększeniu o 1,8 mln zł dofinansowania dla unijnego projektu budowy węzła integracyjnego w Ustce.

– W ten sposób, też chcieliśmy oddać hołd burmistrzowi Jackowi Graczykowi, który był pomysłodawcą tego projektu – tłumaczy marszałek.

 

Marcin Kamiński/amo

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj