Obchodzimy Dzień Nauczyciela. W Słupsku dwie szkoły zrobiły uczniom prezent: wolne od zajęć lekcyjnych

Od niemal 50 lat obchodzony jest w całej Polsce. Dzień Nauczyciela, bo o nim mowa, to świetna okazja do złożenia życzeń ulubionemu pedagogowi, ale też do wspólnego świętowania.

– W Słupsku dwie szkoły zrobiły prezent uczniom i nie tylko dziś, ale także jutro nie będzie tradycyjnych lekcji. W zamian placówki oświatowe zorganizują tego dnia apele lub imprezy okolicznościowe – mówi Monika Rapacewicz, rzecznik słupskiego magistratu.

DZIEŃ DYREKTORSKI, CZYLI WOLNE OD ZAJĘĆ, ALE NIE OD OPIEKI

Dzień Nauczyciela może być wolny od zajęć dydaktycznych dzięki tzw. dniom dyrektorskim, które organizuje dyrektor szkoły. – Podstawą prawną jest rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego. Dyrektor, aby móc zrealizować taki dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, musi mieć opinię rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Takich dni w roku może być od sześciu do dziesięciu – tłumaczy Rapacewicz. Uczniom musi być jednak w tym czasie zapewniona opieka.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października. Tego dnia w 1773 roku, z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego, utworzono w Polsce Komisję Edukacji Narodowej. Ten dzień jest świętem wszystkich pracowników oświaty.

 

Joanna Merecka-Łotysz/am

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj