Ciepłe słowa o rodzinach zastępczych w dniu ich święta. „Wspaniali ludzie, pełnią piękną rolę”

(fot. Radio Gdańsk/Wojciech Nowak)

30 maja obchodzony jest ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to ma zwrócić uwagę społeczeństwa na los dzieci, których biologiczne rodziny z różnych powodów nie mogą być z nimi. Część z tych dzieci odnalazła miłość i opiekę w ramionach rodziców zastępczych.

W Słupsku, jak informuje Katarzyna Filipiak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, działa w tej chwili 105 rodzin zastępczych, pod których opieką znajduje się około 160 dzieci.

– Takie rodziny sprawują opiekę nad dziećmi i młodymi, ale dorosłymi już ludźmi. Nie jest tak, że wraz z osiągnięciem pełnoletności rodzinna piecza zastępcza dobiega końca. Okres usamodzielniania się młodych ludzi jest różny, ale nasze dzieci zazwyczaj opuszczają rodziny zastępcze mając od 19 do 22 lat – opowiada Filipiak.

Jak dodaje zastępca dyrektora słupskiego MOPR, rodzinna piecza zastępcza ma różne formy. – Może to być rodzina zastępcza spokrewniona, gdzie takimi rodzicami zostają np. babcia z dziadkiem. Wyróżniamy również rodzinę zastępczą niezawodową, którą może zostać np. ciocia, wujek, czy po prostu dalsi krewni lub osoby całkowicie obce dziecku, które przeszły odpowiednie szkolenie. Istnieje także rodzina zawodowa, bądź rodzinny dom dziecka. Takie rodziny otrzymują w związku z tym wszelką pomoc i wynagrodzenie, ponieważ poświęcają się tworzeniu domu dla dzieci go potrzebujących – wylicza.

WDZIĘCZNOŚĆ I PODZIĘKOWANIA

Każda z takich rodzin otrzymuje wsparcie psychologiczne oraz prawne, a dzieci liczyć mogą na przykład na korepetycje. Dodatkowo MOPR dla części ze swoich podopiecznych dopłaca do organizowanych wyjazdów wakacyjnych. Mimo szerokiego wsparcia ze strony instytucji, to rodzice zastępczy dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa, dlatego to im należą się największe podziękowania.

– Z okazji tego pięknego święta w imieniu dyrektora słupskiego MOPR, a także pracowników naszej placówki chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania wszystkim rodzinom zastępczym. Wkładają one bardzo dużo pracy, wychowują nasze dzieci, okazują im troskę i serce. To wspaniali ludzie, którzy pełnią piękną rolę. Dlatego życzmy wam powodzenia i wytrwałości w podjętej misji – kończy Filipiak.

Wojciech Nowak

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj