Dwie osoby będą rządzić miasteckim szpitalem. Iwona Ściślewska powołana na członka zarządu

(Fot. szpitalmiastko.pl)

Dwie osoby będą rządziły szpitalem w Miastku. Rada Nadzorcza placówki podjęła decyzję o powołaniu Iwony Ściślewskiej na członka zarządu.

Iwona Ściślewska jest pracownikiem administracji szpitala, który odpowiada za prowadzenie procedur przetargowych. To ta sama osoba, która podczas konferencji Renaty Kiempy, pełniącej obowiązki burmistrza Miastka, wypowiadała się krytycznie o obecnej prezes Alicji Łyżwińskiej. Zarzucała jej między innymi nonszalancję finansową, mówiła o nocnym przeszukiwaniu biurek pracowników oraz ich zastraszaniu.

WSPÓLNE PODEJMOWANIE DECYZJI

We wtorek, decyzją Rady Nadzorczej szpitala, została powołana na drugiego – obok Łyżwińskiej – członka zarządu placówki. W praktyce oznacza to, że będzie miała takie samo prawo do podejmowania decyzji, co obecna prezes. W ważniejszych kwestiach, takich jak na przykład zaciąganie kredytów i zobowiązań, obie panie będą musiały być jednogłośne.

Jak wyjaśnia Jarosław Waśniewski, przewodniczący Rady Nadzorczej miasteckiego szpitala, decyzja o powołaniu kolejnego członka zarządu była podyktowana koniecznością zachowania ciągłości w kierowaniu placówką. Prezes Alicja Łyżwińska przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim i nie może dostarczyć niezbędnych radzie dokumentów. Z obawy, że zwolnienie zostanie przedłużone, został powołany nowy członek zarządu. Szpital jest w trakcie realizacji zamówień oraz projektów i w opinii rady nadzorczej, każdy dzień zwłoki w wywiązywaniu się ze zobowiązań może być szkodliwy dla kondycji finansowej lecznicy.

POPARCIE CZĘŚCI PRACOWNIKÓW

Jarosław Waśniewski zapewnia, że szpital w Miastku nie utracił płynności finansowej. Rada Nadzorcza nadal jednak analizuje dokumenty i sprawdza, jaka jest rzeczywista kondycja placówki.

Kandydatura Iwony Ściślewskiej na członka zarządu została zaproponowana radzie nadzorczej przez część pracowników szpitala.

Kinga Siwiec/mm

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj