„Nasza wspólna przestrzeń”. Infrastruktura rekreacyjna za blisko dwa miliony złotych

Przebudowa alei Wojska Polskiego na bardziej "zieloną" to jedno z zadań, jakie zostaną zrealizowane w ramach programu "Nasza wspólna przestrzeń" (fot. Radio Gdańsk/Kinga Siwiec)

Sportowo-rekreacyjny park przy ulicy Riedla, schody widokowe przy ulicy Górnej i zielona aleja Wojska Polskiego. Wybrano trzy zadania w ramach programu „Nasza wspólna przestrzeń”. Na inwestycje Słupsk przeznaczy ponad 1,8 mln złotych.

Ponad milion 800 tysięcy złotych na trzy zadania, które mają uatrakcyjnić miejskie tereny. Słupszczanie zdecydowali, że z programu „Nasza wspólna przestrzeń” zostaną przebudowane schody widokowe przy ulicy Górnej, powstanie park sportowo-rekreacyjny przy ulicy Riedla, a aleja Wojska Polskiego stanie się bardziej zielona. O tym, jakie przedsięwzięcia będą realizowane zdecydowali mieszkańcy. W ramach programu zgłoszono 22 projekty, ostatecznie pod głosowanie zostało wybranych 6. W sprawie wypowiedziało się ponad 2 tysiące słupszczan – mówi Paweł Krzemień, kierownik referatu rewitalizacji w słupskim

– Chciałbym bardzo podziękować mieszkańcom za zaangażowanie ratuszu. Mam nadzieję, że te doświadczenia pozwolą też na stworzenie w przyszłości czegoś na kształt „zielonego” budżetu partycypacyjnego. Widać, jak mieszkańcy bardzo potrzebują takich przestrzeni i że potrafią się wobec takich inicjatyw zjednoczyć, potrafią być aktywni. A na tym nam bardzo zależy, kiedy staramy się zmieniać miasto na lepsze – dodaje.

Inwestycje zostaną zrealizowane w latach 2023-2024. Półtora miliona złotych dofinansowania na ten cel pochodzi z programu tak zwanych rekompensat za tarczę antyrakietową. Dwadzieścia procent kosztu inwestycji będzie musiało dopłacić miasto.

WYNIKI GŁOSOWANIA

Sportowo-rekreacyjny park przy Riedla – 1017 głosów

Przedsięwzięcie zakłada budowę przy ul. Riedla wielofunkcyjnego boiska z bezpieczną nawierzchnią, przeznaczonego do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, oraz strefy streetworkout – z kalistenikami, umożliwiającymi trening z wykorzystaniem masy własnego ciała. Niezagospodarowany obecnie pas dzikiej zieleni zostanie uporządkowany, powstaną ścieżki spacerowe, pojawia się ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i stoły do gier na świeżym powietrzu.

Dodatkowym atutem projektu jest planowany ogródek deszczowy wraz z nasadzeniami krzewów i drzew, który tworząc estetyczną formę zieleni parkowej jednocześnie ma zatrzymać części wody opadowej w miejscu jej powstania, co wpłynie pozytywnie na cały obszar miasta. W celu stworzenia zielonej przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i zwierzętom planowane jest umieszczenie w parku budek lęgowych dla ptaków.

Zagospodarowanie zaniedbanej działki podniesie walory estetyczne Dzielnicy Zachód, a infrastruktura sportowa przyczyni się do aktywnego wypoczynku całych rodzin oraz integracji lokalnej społeczności.

Schody widokowe – panorama Słupska – 965 głosów

Schody widokowe zlokalizowane na wzgórzu przy ul. Górnej stały się dla wielu pokoleń słupszczan kultowym miejscem spotkań. Przez wiele lat miejsce to nie było poddawane żadnym pracom renowacyjnym. Konstrukcja schodów poddała się oddziaływaniu warunków atmosferycznych i niszczycielskim działaniom wandalizmu. Okoliczna zieleń jest zaniedbana, brakuje elementów małej architektury.

Przedsięwzięcie polegać będzie na gruntownym remoncie schodów, uporządkowaniu i ponownym zagospodarowaniu przyległego terenu, budowie oświetlenia oraz montażu ławek i koszy na śmieci.

Zielona aleja Wojska Polskiego – 456 głosów

Ulica Wojska Polskiego została zaprojektowana bez uwzględnienia zachodzących na świecie zmian klimatycznych i posiada niewiele powierzchni biologicznie czynnej pochłaniającej wodę opadową. Zakres zadania obejmuje zdjęcie części nawierzchni kostki brukowej i płyt chodnikowych biegnących przy pasie ulicy w kwartałach pomiędzy drzewami oraz nasadzenie ich ozdobną roślinnością.

Wprowadzenie zieleni umożliwi częściowe odizolowanie osób korzystających z alei spacerowej od ruchu samochodowego i umożliwi rewaloryzację przestrzeni zgodną z polityką przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych. Zielony deptak stanie się dla mieszkańców oraz turystów wizualnie atrakcyjną przestrzenią, w której miło będzie spędzać czas.

Kinga Siwiec/aKa

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj