Nowe, wyższe kary za zanieczyszczanie środowiska. Sankcje – nawet wysokie kary więzienia

Fot. WIOŚ Gdańsk

Od dziś wyższe kary za zanieczyszczanie środowiska. Za zbieranie i magazynowe odpadów bez zezwolenia lub ich transport grozi kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku- tak zwane przestępstwo odpadowe sąd może orzec finansową nawiązkę w kwocie od dziesięciu tysięcy do dziesięciu milionów złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Radosław Rzepecki podkreśla, że kary zaostrzono w sposób znaczący.

– Do tej pory odpowiedzialność karna za przestępstwa odpadowe to było do pięciu lat pozbawienia wolności tak teraz od 1 września sąd może wymierzyć karę do 10 lat pozbawienia wolności – mówi Radosław Rzepecki. – Zaostrzenie kar ma kilka celów- prewencyjne, kompensacyjne i represyjne.

Na przykład kara za zanieczyszczanie wód wynosiła do tej pory do pięciu lat pozbawienia wolności.Nowelizacja przepisów podniosła karę do lat ośmiu. Podniesiono też minimalną karę za zaśmiecanie miejsc publicznych-ulic, skwerów czy lasów. Chodzi o wyrzucanie na przykład śmieci lub gruzu do lasu. W takim przypadku minimalna grzywna wynosi pięćset złotych.

Przemysław Woś/kan

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj