Mroźna pogoda to zagrożenie dla osób bezdomnych. Słupski urząd apeluje, by nie być obojętnym

(Fot. Pixabay)

Prawie 200 osób bezdomnych znajduje się na terenie Słupska. Wielu z nich, kiedy już temperatury zaczynają spadać, znajduje schronienie w noclegowniach czy ogrzewalniach funkcjonujących na terenie miasta. Niestety, zdarza się, że część do tych placówek nie trafia.

Urząd Miejski w Słupsku apeluje do mieszkańców, aby nie pozostali obojętni.

– Taka sytuacja może szczególnie zagrażać życiu i zdrowiu osób bezdomnych, starszych i nietrzeźwych, które przebywają na zewnątrz. Każdej zimy wiele osób umiera z wychłodzenia organizmu. Tymczasem wiele z nich można uratować, udzielając choćby podstawowej, pierwszej pomocy. Nie bądźmy obojętni, gdy widzimy osobę, której może grozić wychłodzenie. Ważne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, ogródkach działkowych, wiatach śmietnikowych, prowizorycznych namiotach i wszystkich pustostanach na terenie miasta Słupska. Nie przechodźmy obojętnie obok człowieka, znajdującego się w sytuacji zagrożenia utraty życia lub zdrowia. Skuteczność działań służb uzależniona jest także od aktywności mieszkańców miasta Słupska – mówi Monika Rapacewicz rzecznik słupskiego magistratu. – Pamiętajmy! Nasza reakcja może uratować komuś życie – dodaje.

NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH DZIAŁA MOPR

Główną instytucją zapewniającą wszechstronną pomoc osobom bezdomnym, przebywającym na terenie miasta Słupska, jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Słonecznej 15 D. Ośrodek prowadzi wielopłaszczyznowe działania w zakresie: interwencji, profilaktyki, pomocy materialnej i rzeczowej, pracy socjalnej polegającej m.in. na opracowaniu indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności i wspieraniu w jego realizacji. Ogromną rolę w zabezpieczeniu osób bezdomnych odgrywają również organizacje pozarządowe:

 • Stowarzyszenie Monar Ośrodek Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku, tel.: 59 80 42 65,
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie, tel.: 59 842 94 45,
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Słupsku, tel. 502 761 165,
 • Stowarzyszenie Horyzont – Streetworkerzy, czynne pn.-pt. 07:00-15:00, tel. 577 774 500.

WSPARCIE TELEFONICZNE

Wykaz numerów telefonu do instytucji udzielających wsparcia osobom bezdomnym:

 • Ogólnoeuropejski numer alarmowy, tel. 112,
 • Pogotowie Ratunkowe: telefon alarmowy, tel. 999,
 • Straż Miejska: telefon alarmowy, tel. 986,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku – Zespół ds. osób bezdomnych i uchodźców, pn. – pt. 07:30-15:30, tel.: 59 814 28 75,

POMOC ZAPEWNIAJĄ SPECJALNE PLACÓWKI

Na terenie miasta Słupska funkcjonują następujące placówki dla osób bezdomnych:

 1. Noclegownia TPBA – czynna cały rok, otwarta w godz. od 18:00 do 8:00. Pomocą objęte są osoby bezdomne trzeźwe, które zaakceptują regulamin placówki.
 2. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn TPBA – czynne całodobowo przez cały rok. Zapewnia tymczasowe schronienie bezdomnym mężczyznom skierowanym decyzją administracyjną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Każda skierowana osoba powinna mieć podpisany kontrakt socjalny. Pomocą objęte są tylko osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.
 3. Schronisko z usługami opiekuńczymi TPBA – przeznaczone dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny. Do placówki przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
 4. Mieszkanie chronione treningowe dla bezdomnych kobiet przy ul. Towarowej, prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Do placówki przyjmowane są kobiety na podstawie decyzji administracyjnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W mieszkaniu prowadzony jest program usamodzielniania.
 5. Mieszkanie chronione treningowe dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Tuwima, prowadzone przez Stowarzyszenie Horyzont. Do placówki przyjmowani są mężczyźni na podstawie decyzji administracyjnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W mieszkaniu prowadzony jest program usamodzielniania.
 6. Ogrzewalnia Stowarzyszenia Monar przy ul. Gdyńskiej 13A – czynna cały rok. Otwarta w godz. od 18:00 do 8:00 rano. Przeznaczona jest zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Placówka zapewnia niezbędną odzież w zależności od pory roku, podstawowe środki higieniczne oraz ciepły napój.
 7. Świetlica Stowarzyszenia Monar przy ul. Gdyńskiej 13A – otwarta w godz. od 10:00 do 18:00. Pełni funkcję pomieszczenia do spożywania posiłków, prowadzenia zajęć terapeutycznych
  i spędzania czasu wolnego.
 8. Łaźnia Stowarzyszenia Monar przy ul. Gdyńskiej 13A – czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 9:00 do 14:00. W ramach funkcjonowania łaźni zapewniony jest dostęp do środków higienicznych, czystych ręczników, a także jednorazowych przyborów do golenia i zestawów do higieny jamy ustnej.
 9. Jadłodajnia MOPR przy ul. Jaracza 5 – osoby bezdomne od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-14:00 mają możliwość skorzystania z ciepłego posiłku. Dodatkowo od godz. 14:00 wydawane są obiady osobom bezdomnym nie posiadającym decyzji administracyjnych przyznających posiłek.

Hipotermia – inaczej wychłodzenie organizmu – to stan, w którym temperatura ciała człowieka spada poniżej granicznych 36 stopni Celsjusza. Ciężkie wychłodzenie, w którego trakcie temperatura może spaść nawet poniżej 28 stopni, wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem życia.

Joanna Merecka-Łotysz/ua

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj