Dofinansowanie na remont zabytków w Ustce. Ostatnie dni na złożenie wniosków

(Fot. Miasto Ustka)

Dofinansowanie w wysokości do 150 tysięcy złotych, do 500 tysięcy złotych lub do 3,5 miliona złotych można otrzymać na remont zabytku w Ustce. Do 20 stycznia władze kurortu prowadzić będą nabór wniosków o wsparcie finansowe kosztów remontu obiektów, które znajdują się na terenie miasta i wpisane są do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

– Określone zostały trzy dostępne limity wsparcia, czyli do 150 tysięcy złotych, do 500 tysięcy złotych oraz do 3,5 miliona złotych – wyjaśnia Eliza Mordal, rzecznik usteckiego magistratu.

ZASADY

– Przedmiotem zadania są nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków lub gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta Ustka. O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do zabytku wpisanego do w/w rejestrów. Wysokość dofinansowania wynosi do 98 proc. wartości zadania inwestycyjnego, które zostanie wypłacone po zakończeniu realizacji zadania, wnioskodawca musi zapewnić minimalnie 2 proc. wkładu własnego – dodaje.

Nabór wniosków odbywa się w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które miasto zgłosi do dofinansowania.

Joanna Merecka-Łotysz/pb

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj