Opłata uzdrowiskowa uprawni turystów do zniżek. Specjalne karnety przygotowano w Ustce

(fot. Urząd Miasta Ustka)

Karnety uprawniające do zniżek w zamian za opłatę uzdrowiskową – to propozycja usteckiego magistratu dla turystów.

– Dowód uiszczenia opłaty uzdrowiskowej upoważnia do określonych zniżek na zakup usług i towarów – informuje Eliza Mordal, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Ustce.

– Karnet uzdrowiskowy otrzymują osoby, które uiściły opłatę uzdrowiskową podczas pobytu w Ustce. Z każdej zniżki można korzystać wielokrotnie. Wszyscy turyści, którzy uiścili opłatę, mogą też bezpłatnie skorzystać z komunikacji miejskiej. Podstawą skorzystania ze zniżek jest okazanie w miejscu, w którym chcemy skorzystać z rabatu, dowodu opłacenia opłaty uzdrowiskowej w postaci odcinka z kwitariusza. Potwierdzenie uiszczenia opłaty uzdrowiskowej może być też wygenerowane z aplikacji Travelhost – dodaje.

OPŁATA NIE OBOWIĄZUJE KAŻDEGO

Opłata uzdrowiskowa jest obowiązkowa dla każdej osoby przebywającej ponad dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości uzdrowiskowej. W 2023 roku wynosi ona pięć złotych od osoby za każdą dobę pobytu.

– Opłaty nie pobiera się od osób niewidomych i ich przewodników, od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych, od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej, od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz od osób przebywających w szpitalach – tłumaczy Eliza Mordal.

Karnety Uzdrowiskowe 2023 można otrzymać w Urzędzie Miasta Ustka, przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3 oraz w Centrum Informacji Turystycznej, przy ul. Marynarki Polskiej 71.

Joanna Merecka-Łotysz/ua

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj