Podatek od nieruchomości w górę od stycznia. To 7,5 mln zł więcej w budżecie Słupska

(fot. Radio Gdańsk/Alek Radomski)

O ponad trzynaście procent ma wzrosnąć w Słupsku w przyszłym roku podatek od nieruchomości. Projekt uchwały w tej sprawie wpłynął już do rady miejskiej. Podwyżka oznaczać będzie też wzrost dochodów budżetu miasta o niemal 7,5 mln złotych. Część radnych ma jednak wątpliwości czy podwyżka musi być aż tak wysoka.

– Nie zagłosuję za taką propozycją, moim zdaniem jest to za duża podwyżka. Jestem zdania, że trzeba to robić systematycznie kroczek po kroczku, bo tego typu ruch ma przełożenie nie tylko na budżety domowe, ale również na koszty działalności gospodarczej – mówi w rozmowie z Radiem Gdańsk Wojciech Lewenstam, radny z klubu PiS.

Propozycji broni radny prezydenckiego klubu Łączy nas Słupsk Piotr Skowroński.

-Podwyżka nie jest niczym miłym, ale musimy patrzeć na budżet miasta, koszty jego funkcjonowania, inflację, koszty energii elektrycznej. To wszystko ma znaczenia – podkreśla Skowroński.

Co znamienne, zawarta w uchwale nowa stawka, nad którą pochylą się radni na najbliższej sesji, nie maksymalną, na którą pozwalają przepisy.

Jak konieczność podniesienia podatku uzasadnia słupski ratusz?

„Przyjęcie takiego poziomu stawek podatku od nieruchomości pozwoli na odpowiednią kalkulację budżetu i prawidłowe wykonanie zadań nałożonych na miasto Słupsk, wśród których wymienić należy utrzymanie dróg, ulic, placów oraz komunikacji miejskiej, utrzymanie jednostek oświatowych i żłobków oraz instytucji kultury, realizację programów zdrowotnych, pomoc społeczną, zapewnienie czystości w przestrzeniach publicznych, zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, odprowadzanie ścieków komunalnych i zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych, ochronę środowiska naturalnego i bezpieczeństwo mieszkańców. Nadmienić należy, że wzrost najniższego wynagrodzenia od stycznia 2024 roku o 17,83%, a od lipca 2024 roku o 19,44% oraz wzrost inflacji na poziomie 15% powoduje znaczący wzrost cen zakupowanych materiałów, oraz usług świadczonych na rzecz miasta i jego jednostek organizacyjnych. Tempo wzrostu wydatków bieżących jest zdecydowanie większe niż tempo wzrostu dochodów bieżących, z których pokrywane są koszty bieżącej działalności Miasta. Wobec powyższego w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców oraz zachowania ciągłości realizowanych zadań nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego zasadne jest zwiększenie wpływów do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Przemek Woś/ar

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj