Jak wygląda konkurs na dyrektora szkoły lub przedszkola? Rozmowa z dyrektorką Wydziału Edukacji

(fot. Radio Gdańsk/Joanna Merecka-Łotysz)

Gościem Studia Słupsk była Anna Sadlak, dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku. Podczas audycji mówiła o konkursach na dyrektorów szkół i przedszkoli oraz o nadchodzących zmianach w edukacji.

– Konkursy dotyczą czterech przedszkoli, jednej szkoły podstawowej i trzech placówek ponadpodstawowych. Jak to zwykle bywa, z końcem bieżącego roku szkolnego niektórym dyrektorom naszych placówek oświatowych kończy się kadencja. W tej sytuacji, zgodnie z prawem oświatowym, konieczne jest przeprowadzenie konkursów na te stanowiska. Do takiego konkursu, zgodnie z przepisami, może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej — informuje Anna Sadlak. – W takim wniosku powinno się znaleźć uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola, szkoły lub zespołu szkół w formie multimedialnej, zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie – dodaje.

PLACÓWKI, W KTÓRYCH WYBRANI ZOSTANĄ NOWI DYREKTORZY

Od nowego roku szkolnego dyrektorzy wyłonieni w drodze ogłoszonego konkursu obejmą stanowiska w następujących oświatowych jednostkach samorządowych: Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Wandy 3, Przedszkole Miejskie nr 7 „Kolorowe Kredki”, ul. Wileńska 2, Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 „Zamek Skarbów”, ul. Wiatraczna 10, Przedszkole Miejskie nr 31 „Bajkowa Kraina”, Wincentego Witosa 1, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Artura Grottgera 10a, II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Adama Mickiewicza 32, Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Marii Zaborowskiej 2, a także Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich, ul. Szczecińska 60.

Termin składania ofert upływa 4 marca 2024 r. Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się >>TUTAJ.

Posłuchaj:

Joanna Merecka-Łotysz/kł

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj