Pensje, program nauczania i brak ocen. Szef oświatowej Solidarności o zmianach w oświacie

(fot. Solidarność)

Powiązania nauczycielskiej pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw domaga się NSZZ Solidarność. – Chodzi o uniezależnienie pensje w oświacie od decyzji politycznych – wyjaśnia Waldemar Jakubowski Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, który spotkał się ze związkowcami ze Słupska.

NSZZ Solidarność likwidację prac domowych uważa za niezgodną z prawem, neguje postulat o odejściu od oceniania i nie zgadza się na zmiany w podstawie programowej, z której zniknąć ma Danuta Siedzikówna czy Powstanie Wielkopolskie. To tylko część tematów, które na spotkaniu ze związkowcami ze Słupska, poruszał Waldemar Jakubowski Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

Posłuchaj rozmowy z przewodniczącym Waldemarem Jakubowskim:

Alek Radomski

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj