Nowy program leczenia nerek w słupskim szpitalu. Cel to odroczenie dializ

(fot. Szpital Słupsk)

Słupski szpital wdraża nowy program leczenia, opieką objęte zostaną osoby z ciężkimi chorobami nerek. Jego głównym celem jest odroczenie dializowania pacjenta.

– To ważny krok do wprowadzenia opieki skoordynowanej. Prowadzony bezpłatny program lekowy przeznaczony jest dla pacjentów z chorobami nerek w stadium 4 i 5 – informuje Marcin Prusak rzecznik placówki. – Nasz szpital jest jednym z dwóch w województwie pomorskim, które prowadzą program lekowy dla tego typu pacjentów. Program umożliwia dostęp do bezpłatnej terapii i służy odroczeniu leczenia nerkozastępczego, czyli dializowania, a niezbędnym warunkiem tego jest stosowanie diety niskobiałkowej. Prowadzenie programu lekowego dla pacjentów z chorobami nerek oznacza, że słupski szpital dysponuje dodatkową opcją terapeutyczną w zakresie leczenia zachowawczego pacjentów z PChN – dodaje.

– Program lekowy B.113 przeznaczony jest dla osób starszych wspieranych przez swoje rodziny, które chcą uniknąć dializ i pozostać na etapie leczenia zachowawczego do końca swojego życia – mówi Edyta Jasińska, dietetyk Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Dla osób młodych, aktywnych zawodowo, które chcą uniknąć dializ pozostać na etapie leczenia zachowawczego do końca swojego życia. Dla pacjentów oczekujących na wyprzedzający przeszczep nerki – dodaje dietetyk.

Od stycznia bieżącego roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zmiany w programie lekowym dla pacjentów z chorobami nerek. Celem wprowadzenia zmian miał być łatwiejszy dostęp do terapii oraz  jej sprawniejsze prowadzenie w praktyce klinicznej.

  • Doprecyzowanie i poszerzenie zakresu BMI: 18-30 (poprzedni zapis – BMI według normy)
  • Zmiany w zakresie poziomu proterinurii <2/g kreatyniny (poprzedni zapis – proteinuria <1/g kreatyniny)
  • Poszerzenie zakresu dopuszczalnego spożycia białka: 0,8 – 0,4 g/kg mc /dobę (poprzedni zapis: 0,6 – 0,4 g/kg mc/dobę)
  • Cukrzyca nie jest kryterium wykluczającym z kwalifikacji do terapii. Obecny zapis brzmi: źle kontrolowana cukrzyca – HBA 1c>7,5 %
  • Monitorowanie badań – zmniejszenie ilości badań wykonywanych co 30 dni przy zachowaniu konieczności konsultacji nefrologicznej i dietetycznej oraz badania krwi (zachowanie panelu badań wykonywanych co 90 dni)
  • Poprawa do stadium 3b i 3a – nie wyklucza możliwości kontynuowania terapii. Dopiero poprawa do stadium 2 lub 1 wg klasyfikacji KDIGO wiąże się z rezygnacją z terapii.

Nowe brzmienie Programu lekowego odpowiada w pełni na wszystkie postulaty zgłoszone przez konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii prof. Ryszarda Gellerta, ekspertów medycznych oraz apele skierowane przez pacjentów nefrologicznych.

– O zakwalifikowaniu pacjenta do programu decyduje lekarz prowadzący – mówi Edyta Jasińska, dietetyczka ze słupskiego szpitala. – Z takim pacjentem systematycznie spotykamy się raz w miesiącu na kontrolach dietetycznych, układamy jadłospisy, rozmawiamy o zaleceniach żywieniowych, analizujemy i poprawiamy błędy dietetyczne.

Joanna Merecka-Łotysz/ar

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj