Offshore na Uniwersytecie Morskim. Powstał nowy kierunek studiów podyplomowych związany z energetyką wiatrową

(fot. Radio Gdańsk/Anna Rębas)

Już 12 marca na Uniwersytecie Morskim w Gdyni ruszają nowe podyplomowe studia z obszaru offshore. Partnerem głównym studiów jest PGE Baltica. Spółka realizuje projekt budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – największej elektrowni wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Pierwszy semestr studiów rozpoczyna się w marcu 2022 roku.

– Do budowy i rozwoju programu offshore potrzebujemy kompetentnych kadr. Mamy nadzieję że w niedalekiej przyszłości na rynku pracy pojawią się wykwalifikowani eksperci z obszaru morskiej energetyki wiatrowej wykształceni w Polsce – mówi prezes PGE Baltica Dariusz Lociński.

Nowe studia podyplomowe utworzone przez Uniwersytet Morski w Gdyni przeznaczone są dla kadry menadżerskiej i technicznej przedsiębiorstw prowadzących działalność w całym przemyśle offshore i jego sektorach składowych. Z oferty mogą skorzystać zarówno specjaliści z branży OO&G (Offshore Oil&Gas) jak i OWE (Offshore Wind Energy).

Absolwenci kierunku zdobędą szeroką wiedzą i umiejętności związane przede wszystkim z efektywnym i bezpiecznym zarządzaniem ryzykiem w projektach offshore. Zadba o to wykwalifikowana kadra złożona m.in. ze specjalistów od żeglugi morskiej, bezpieczeństwa, prawa, a także ekspertów-praktyków z sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Wśród kadry dydaktycznej programu studiów jest m.in. pracownik PGE Baltica Rafał Żendarski, absolwent Wydziału Nawigacyjnego UMG, który w PGE Baltica kieruje przygotowaniami do budowy zaplecza O&M, czyli wszystkich kwestii dotyczących konserwacji i utrzymania morskich farm wiatrowych.

– Studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej” łączą wiedzę teoretyczną i ekspercką, a dzięki bogatemu zasobowi rzeczywistych przypadków pokazują także praktyczny aspekt zarządzania ryzykiem – tłumaczył Radiu Gdansk prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

– Program tych studiów realizuje jeden z celów strategicznych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jakim jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla szeroko rozumianej gospodarki morskiej, co mnie, jako Rektora UMG, bardzo cieszy, bo w pełni wpisuje się w realizowany przez mnie program rozwoju uczelni – dodaje profesor Adam Weintrit

Do 3 marca 2022 można jeszcze wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, przesyłając zgłoszenia na adres podyplomowe@wn.umg.edu.pl.

Nowe studia podyplomowe będą trwały dwa semestry i obejmą łącznie 190 godzin zajęć dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia praktyczne. Pierwszy semestr studiów rozpoczyna się w marcu 2022 roku.

Partnerem głównym studiów jest PGE Baltica z Grupy PGE. Oficjalne podpisanie umowy odbyło się 28 lutego 2022 roku w budynku Wydziału Nawigacyjnego UMG.

Anna Rębas/aKa

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj