Gdański MOPR przypomina: w 2023 roku też będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej

(fot. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca osoby potrzebujące do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz z mediacją również w 2023 roku.

Usługa jest świadczona przez MOPR i organizacje pozarządowe łącznie w 19 punktach na terenie miasta. Z pomocy skorzystać mogą osoby, których nie stać na odpłatną wizytę u prawnika, przy czym konsultacje są udzielane nie tylko gdańszczanom, ale też potrzebującym spoza miasta.

Ze specjalistami można się skonsultować bezpośrednio w punktach świadczących pomoc, telefonicznie lub mailowo. W każdym przypadku obowiązują zapisy, których można dokonywać w dni powszednie pod numerem telefonu 58 342 31 88 (w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku) lub mailowo pod adresem: mopr-pomocprawna@gdansk.gda.pl, a także przy pomocy formularza na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

SZEROKI ZAKRES DZIAŁAŃ

W 2022 roku w ramach nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz z mediacją udzielono w Gdańsku około 11 tysięcy konsultacji. Specjaliści doradzali między innymi osobom borykającym się z problemem zadłużenia czy mającym kłopoty ze spłatą zaciągniętych kredytów na mieszkanie i pożyczek konsumenckich. Wiele spraw dotyczyło też konfliktów rodzinnych – chodziło na przykład o odzyskanie alimentów czy uzyskanie różnego rodzaju świadczeń finansowych. Prawnicy doradzają też potrzebującym w zakresie między innymi spraw ubezpieczeniowych, spadkowych i zawodowych. Z kolei doradcy obywatelscy wspierają klientów zwłaszcza w zakresie spraw dotyczących zadłużenia i zabezpieczenia społecznego, a także spraw mieszkaniowych i rodzinnych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, kierują ich też do instytucji i organizacji udzielających pomocy adekwatnej do sytuacji zainteresowanego.

Od 2023 roku przy ulicy Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku działać będzie też działać punkt specjalistycznych porad obywatelskich dla osób uprawnionych, w szczególności dla cudzoziemców.

MEDIATOR POMOŻE W OSIĄGNIĘCIU POROZUMIENIA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje też usługi mediatora, który w przypadku różnego rodzaju konfliktów, na przykład między małżonkami czy sąsiadami, stara się doprowadzić zwaśnione strony do porozumienia i polubownego załatwienia sprawy.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją w ośrodkach przy ulicach: Dyrekcyjnej 5 (trzy punkty), Wadowickiej 5, Marynarki Polskiej 134 A, Reduta Wyskok 6, Modrzewskiego 2 A i Piekarniczej 16, a także na placu księdza Gustkowicza 13.

oprac. aKa

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj